AMMATTIOSASTO 003 


Liittyessäsi Palvelualojen ammattiliitto PAMin jäseneksi liityt ammattiosastoon. Jos työskentelet pääasiassa kaupanalalla, olet PAM 003 jäsen.  

Ammattiosastomme virallinen nimi on PAM - palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry. Käytämme kuitenkin itsestämme lyhyempää ja helpompaa muotoa PAM 003. 


Toimintaryhmät

Toimintaamme voi tulla mukaan matalalla kynnyksellä! 

Toimintaryhmät ovat avoimia kaikille jäsenille ja mukaan voi hypätä koska tahansa, myös kesken kauden. 

EDU - Edunvalvontaryhmä

Luottamushenkilöyhteistyön kehittäminen, koulutus, jäsenhankinta, kampanjat.

Virkistysryhmä

Jäsenten virkistäminen erilaisissa tapahtumissa, lippuedut jäsenille.

Kurttu

Kurttu-mökin talkoiden toimeenpanija ja mökin hankinnoista vastaava ryhmä.


Joka syksy ryhmät suunnittelevat seuraavan vuoden toimintaansa. Voitte aina kehitellä erilaisia toimintamuotoja ja tulla kertomaan ryhmille ideoistanne.

Lisäksi osastossamme toimii satunnaisesti projektiryhmiä. Projektiryhmät ovat tapahtumakohtaisia ryhmiä, jotka vastaavat kokonaisuudessaan projektien toteuttamisesta. Esimerkiksi osaston 120-vuotisjuhlat toteutettiin projektiryhmän voimin.


Johtokunta

Johtokunta käyttää päätäntävaltaa osaston jäsenkokouksien väliaikana ja toteuttaa mm. syyskokouksen päätökset. Johtokunnan kokonaisjäsenmäärä on 20 henkilöä. Siihen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä 10 varsinaista ja 7 varajäsentä. Johtokunta kokoontuu 6 - 8 kertaa vuodessa ja jokaisella jäsenmaksua maksavalla jäsenellä on oikeus asettua ehdolle johtokuntaan. 


Johtoryhmä

Johtoryhmä on työrukkanen, joka valmistelee johtokunnalle asiat osaston työntekijäin avustuksella sekä suunnittelee osaston kansainvälisen toiminnan. Osastollamme on kummilapsi Ecuadorissa ja ystävyysosasto Tartossa. Johtoryhmään kuuluvat osaston puheenjohtajat, sihteeri, taloudenhoitaja sekä vuorotellen yksi johtokunnan jäsenistä.