Yhteiskuntarauhasta

22.05.2024


Ay-liike yhteiskuntarauhan asialla

Viime aikoina on puhuttu paljon Suomen taloudesta, ulkomaisista investoinneista ja sijoituksista - tai lähinnä niiden puutteesta. Vaikeuksista syytetään mieluusti ay – liikettä, korkeita palkkakustannuksia, pitkiä lomia, sunnuntaikorvauksia tai milloin mitäkin kommunistien keksintöä.

Todellisuudessa ulkomaiset investoijat ja sijoittajat hakevat mahdollisimman vakaata toimintaympäristöä, jossa työvoimakulut ja niiden muutokset ovat pitkälle ennustettavissa, sekä lainsäädäntö ja hallinto luotettavaa. Varsinkin korkean teknologian yritykset ovat valmiita maksamaan korkeampia palkkoja siitä hyvästä, että voivat sijoittaa varojaan vakaaseen valtioon, jossa yhteiskuntarauha on turvattu. Sellaiseen valtioon, jossa jokainen uskaltaa mennä baariin aseettomana.

Kuitenkin elinkeinoelämän keskusliitto, oikeistohallitus sokeana työkalunaan, on ottanut asiakseen hyökätä kohti työntekijöitä ja näin järkyttää yhteiskuntarauhan perustuksia. Tällä lyhytnäköisellä voiton maksimoinnilla voi olla vakavat seuraukset.

Apunaan tässä työssä hallitus käyttää mm. lainsäädäntövaltaansa tietäen hyvin, että neuvottelupöydässä he eivät pysty esittämään yhtään pitävää argumenttia asiansa puolesta, ainoastaan suoltamaan ideologista thatcherilaista paatosta.

Suomi on ollut vakaa ja turvallinen yhteiskunta vuosikymmenet. Asioista on neuvoteltu ja työmarkkinapolitiikkaa sekä lainsäädäntöä on tehty yhdessä pitkäjänteisesti ja ennustettavasti. Kaikilla kansalaisilla on ollut mahdollisuus tasa-arvoiseen ja turvalliseen elämään yhteiskunnalliseen asemaan ja varallisuuteen katsomatta. Tällaisen yhteiskunnan luomisessa ja ylläpidossa ay-liikkeellä on ollut iso rooli.

Haluavatko hallituspuolueet tahallaan järkyttää Suomen yhteiskuntarauhaa? Eivätkö he ymmärrä, että kaikilla yhteiskunnallisilla teoilla on seurauksia? Onko historiantunnit lintsattu koulussa? Hallitus iskee rajusti tähän yhteiskuntaan, kohtelemalla työttömiä ja vähävaraisia julmasti. Tämä oikeistohallitus ei anna apua tarvitseville, eikä halua huolehtia huono-osaisemmista kansalaisista.

Mikäli hallitus onnistuu rajoittamaan ay-liikkeen toimintamahdollisuuksia lainsäädännöllä tai muilla tavoin, ei ammattiliitoilla välttämättä ole tulevaisuudessa mahdollisuuksia järjestää työntekijöitä ja neuvotella kattavia sopimuksia, sekä huolehtia niiden noudattamisesta. Näin omalta osaltaan ay-liike ei olisi enää turvaamassa rauhaa ja vakautta työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa.

Nykyisen yhtenäisen ay-liikkeen hajoaminen yhdessä oikeiston toimenpiteiden kanssa, tarkoittaisi tulevaisuudessa hajanaisemman ja militantimman työväenliikkeen syntyä. Haluavatko kokoomus ja perussuomalaiset todellakin "ranskalaista" neuvottelumallia, jossa osapuolina ovat palavat autot, kivet ja mellakkapoliisit? Työttömyyden, köyhyyden ja epätoivon ylittäessä tietyn pisteen näin vääjäämättä käy. Tällaiseen valtioon yksikään ulkomainen yritys ei haluaisi sijoittaa lanttiakaan.

Yllä olevan kirjoituksen valossa on hyvä miettiä, miten tärkeää liittoon kuuluminen on. Se voi tuntua pieneltä henkilökohtaiselta asialta, mutta sillä on olennainen vaikutus siihen mihin suuntaan Suomalainen yhteiskunta kehittyy. Liiton voima vaikuttaa asioihin riippuu vain ja ainoastaan siitä, miten hyvin työntekijät ovat järjestäytyneet. Vakaa ja rauhallinen tulevaisuus on kiinni meistä jokaisesta.


Puheenjohtaja Lauri Iso-Lähteenmäki