Tulosta

Ajassa

Ajassa-sivulta löydät uutisia, julkilausumia, kokemuksia tapahtumistamme sekä paljon muuta. Voit myös saada oman kirjoituksesi sivulle, kun lähetät tekstisi toimistolle toimisto(a)pam003.fi. VIestintäryhmä pidättää oikeuden tarvittaessa muokata ja lyhentää tekstiä.

 


Stockmannin alueluottamusmies Johanna Parjanen

on työntekijöiden tuki ja edustaja

 

Johanna_sto"Halusin päästä vaikuttamaan meidän työyhteisön oikeuksiin ja päästä oppimaan uutta, siksi lähdin alueluottamusvaalissa ehdolle.", kertoo Johanna Parjanen, Stockmannin alueluottamusmies. Hän edustaa työntekijöitä Tampereella ja Turussa. 
Luottamusmiehen tehtävä on olla ihmistä lähellä ja jäsenien tavoitettavissa. Johannan mielestä antoisinta on työntekijöiden tapaaminen, se että pääsee auttamaan työkaveria ja oppimaan uutta, kuten työlainsäädäntöä ja neuvottelutaitoa.

PAMilaiset luottarit eivät joudu olemaan tehtävässään yksin, vartaistukea saa muista luottamushenkilöistä ammattiosaston ja liiton verkostojen kautta ja ammattiliiton toimitsijat ovat apuna asioiden selvittämisessä. Koulutusta saa matkan varrella, alkaen peruskoulutuksesta mahdollisimman pian valinnan jälkeen. Kaikkea ei tarvitse osata ennakkoon, eikä luottamustehtävässä varmasti ikinä tule valmiiksi. Eteen tulevat tapaukset voivat olla mitä vain. Ennakkoluulottomuus, uteliaisuus ja tahto ratkaista asioita ovat tärkeitä ominaisuuksia luottamusmiehelle.  
 

Johannan mielestä haastavinta on kokoaikatyön mahdollistaminen osa-aikatyöntekijöille. Lisätyön eteen tehdään jatkuvasti työtä, jotta mahdollisimman moni saisi tunnit, joilla pärjää.

Luottamusmiehenä Johanna on työntekijöiden tukena ja tiedottajana, haasteiden selvittelijänä ja edustajana. ”Liittoon kuuluva antaa tukensa luottamusmiehelle työpaikalla ja osaltaan työehtosopimusneuvotteluihin, joissa päätetään kaikki tärkeät asiat työntekijän kannalta mm. minimipalkasta, oikeudesta palkalliseen sairauslomaan ja lomarahaan. Siksi on tärkeää, että työpaikat ovat hyvin järjestäytyneet.”, korostaa Johanna.

Pamin jäsenyys on kuin työelämän vakuutus, jolla on moninaiset vaikutukset työelämän palkkakehitykseen, oikeuksiin ja työhyvinvointiin. Työttömyyden kohdatessa Pamin jäsenet ovat oikeutettuja palkkaan perustuvaan ansiopäivärahaan. Pamin jäsenet saavat hyviä jäsenetuja niin liitolta kuin myös omalta ammattiosastoltaan.

Johanna on työskennellyt myyjänä Stockmannilla vuodesta 2006 alkaen. Luottamusmiehen tehtävään hän saa työntekijämäärän mukaan vapautusaikaa, mutta omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta on pidettävä hyvää huolta. Neljän lapsen perhearjen pyöritys ja Taekwondo harrastus liikesarjaharjoitteluineen vievät ajatukset muualle ja toimivat hyvänä vastapainona luottamusmiestyölle.

 


KANNANOTTO HALPA-HALLIN AIKEESEEN ROMUTTAA LUOTTAMUSMIESJÄRJESTELMÄ

 

PAM-Helsingin Kauppatyöntekijät ry 001, PAM-Liikealan Turun seudun osasto 069 ry sekä PAM-Palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry tuomitsevat jyrkästi myymäläketju Halpa-Hallin aikeet lakkauttaa talokohtaisen luottamusmiesjärjestelmän.

Halpa-Hallin luottamusmiehet haluavat säilyttää talokohtaisen järjestelmän, tämä malli on toiminut hyvin ja myös työntekijät ovat vahvasti nykyisen mallin kannalla. Nykyisellään Halpa-Hallissa toimii 27 luottamusmiestä, myymälöiden kokonaismäärän ollessa 35. Halpa-Hallin tavoite on se, että 1300 työntekijän edunvalvontaa hoitaisi jatkossa vain yksi ainoa pääluottamusmies.

Halpa-Hallin toiminta osoittaa täydellistä haluttomuutta kuulla työntekijöitään ja luottamusmiesjärjestelmän lakkauttaminen nykyisessä muodossa kertoo siitä, että työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon halutaan heikentää ratkaisevasti. Halpa-Halli haluaa yksipuolisesti sanella työolosuhteet, joissa ei ole mitään edellytyksiä lain määräämälle yhteistoiminnalle ja herää myös huoli siitä, miten paikallista sopimista voidaan jatkossa toteuttaa millään tasolla.

Vaadimme perheyritys Halpa-Hallia hylkäämään häpeälliset suunnitelmansa ja muistutamme, että yhteistoiminta työntekijöiden kanssa on menestyksen tae, eikä suinkaan yksipuolinen, mielivaltainen sanelu, jolla hyvin toiminut luottamusmiesjärjestelmä nyt halutaan romuttaa.

Ilmaisemme täyden tukemme yrityksessä työskenteleville jäsenille, sekä heitä edustavalle luottamusmiesorganisaatiolle.

 

Helsingissä 29.9.2021

PAM-Helsingin Kauppatyöntekijät ry 001

PAM-Liikealan Turun seudun osasto 069 ry

PAM-Palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry

Johtokuntineen


 

Alustatalouden duunarit tekevät työtä vailla lain suojaa

– Lain näkökulmasta ei ole olemassa kevyttä yrittäjyyttä

 

”Palvelut napin painalluksella kotiovelle!” ”Partner tekee työtä silloin, kun itselle parhaiten sopii.”. Digieliitti hehkuttaa startuppeja, mahtavia työmarkkinoita mullistavia innovaatioita ja palvelualustoja suurin elein festarimeiningillä ja skumppaa roiskien, mutta kuka näkee digiajan duunarit, jotka tekevät alustatalouden käytännöstä totta ja tuottavat palvelun?

 

Moni tietää ruokalähetit, jotka viilettävät pyörillä ja potkulaudoilla tai odottavat auto parkissa seuraavaa keikkaa. Useat meistä ovat varmasti tilanneet ruokaa kotiin tai kyydin yömyöhään näppärän apin kautta. Nykyään kotiin voi tilata siivoojan tai kampaamopalvelutkin. Esimerkiksi näitä on alustavälitteinen työ, joka yleistyy hurjaa vauhtia.

 

Alustatalous on hyvä ajatus, mutta…

 

Koko lainsäädäntö perustuu Suomessa siihen, että työelämässä on kahdenlaisia ihmisiä, työntekijöitä ja yrittäjiä. Työntekijä tekee työtä työnantajan lukuun, sen johdon ja valvonnan alaisena, palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Yrittäjä voi lähtökohtaisesti päättää milloin ja mitä työtä tekee ja millaisin ehdoin. Alustataloudessa työskentelevät eivät kuulu kumpaankaan kategoriaan, ei ole olemassa ”kevyttä yrittäjyyttä”.

 

Suurin ongelma työntekijälle on, että alustat kieltävät olevansa työnantajia. Omasta mielestään ne tarjoavat vain digitaalisen markkinapaikan. Kuitenkin ne säätelevät sitä, milloin työntekijä tekee työtä ja paljonko hän voi siitä veloittaa sekä maksavat tämän palkkion. Käytännössä alustoilla on työntekijöitä, vaikka näitä kutsutaan hohdokkaasti partnereiksi tai kumppaneiksi. Tekijöille hienoutta myydään vapaudella valita omat työaikansa. Työn joustavuus ei kuitenkaan toteudu, jos säällisen toimeentulon ansaitakseen on tehtävä jatkuvasti työtä. Alustayritysten omaksuma käytäntö on, ettei alustojen kautta työtä tekevät saa suojakseen mitään normaalia lainsäädännön kautta tulevaa työsuhdeturvaa, vaikka heidän työskentelynsä ei myöskään vastaa todelliselle yrittäjälle luotuja oikeuksia ja mahdollisuuksia. Työelämän sääntely on suunniteltava niin, ettei alustoista riippuvaiset työntekijät putoa sosiaalisen turvaverkon ulottumattomiin.

 

Alustatyöntekijöillä, kuten muillakin itsensä työllistäjillä, esimerkiksi ruokaläheteillä, siivous- tai kampaajapalveluita tarjoavilla ei ole turvattua asemaa työelämässä. Alustataloudessa moni työntekijä ei välttämättä edes hahmota itse olevansa yrittäjä. Palkkiosta ei ole maksettu ennakonpidätyksiä eikä eläkemaksuja ja itsensä työllistäjä voi tietämättään hyväksyä liian pienen tuntikorvauksen, josta vähennykset tehdään jälkikäteen. Tällöin työehtosopimuksien mukaiset minimipalkat eivät välttämättä toteudu. Itsensä työllistäjällä ei ole palkallista vuosilomaa, sairausajan palkkaa, työterveyshuoltoa, esimiehen tukea tai mahdollisuuksia koulutukseen, kuten työsuhteissa olevilla. Yhteiskunnan näkökulmasta pitää muistaa myös, että ansiosidonnaisten eläkkeiden ja muun sosiaaliturvan rahoitus perustuu edelleen työsuhteisiin ja yrittäjäansioon.

 

Digitalisaatio ja alustatalous ovat tulevaisuutta ja ne työllistävät palvelualojen työntekijöitä entistä enemmän. Alustatalous todellakin muuttaa työmarkkinoita ja mahdollistaa vapaamman työnteon, mutta alustoja tarjoavien yritysten kanssa on kuitenkin sovittava reiluista pelisäännöistä ja yritysten hoidettava omat velvollisuutensa työnantajina.

Alustatyöntekijät ja itsensä työllistäjät ovat uudenlaisia duunareita ja palvelualojen arjen sankareita, mutta vailla turvaa, joka myös heille kuuluu. Heidän tasa-arvoista asemaansa ja oikeuksiaan työelämässä on myös turvattava. Työn arvostuksen nostaminen, kiittäminen ja ihmisen näkeminen ruokakassin, lattiamopin tai autonratin takana on meidän jokaisen osa ja velvollisuus.

 

Paremman työelämän puolesta,

 

Iida Viljanen, PAM 003, järjestösihteeri

Tiina Nieminen, R-kioski, pääluotamusmies

Sami Kaita, aktiivi, ravintola-alan ammattilainen

 


Palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto PAM 003 ry:n

Helsingin Kauppatyöntekijät PAM 001 ry:n

Liikealan Turun seudun osasto PAM 069 ry:n

kannanotto meneillään oleviin Palvelualojen ammattiliitto PAMin yt-neuvotteluihin

1.5.2021

 

Palvelualojen ammattiliiton parhaillaan käymät yhteistoimintaneuvottelut huolestuttavat suuresti jäsenistöä ja ammattiosastoja. PAM on ilmoittanut säästötarpeeksi 31 henkilötyövuoden kustannukset. PAMissa työskentelee tällä hetkellä 176 työntekijää, joten kaavailtu työntekijöiden vähennys toteutuessaan olisi valtava ja sillä olisi laajamuotoiset haitalliset seuraamukset. Irtisanomistarve tuli valtuustolle täytenä yllätyksenä, kuten myös osastoille.

 

Peräänkuulutamme PAMin hallituksen vastuuta tilanteeseen. Miten tähän tilanteeseen on päädytty? Miksi ongelmaa ei ole huomioitu budjetissa? Miksi asiasta ei ole keskusteltu läpinäkyvästi, ja ennen kaikkea, miksi akuutteja säästötarpeita ei tuotu esiin valtuuston syyskokouksessa 2020.

 

On vaikea ymmärtää, miksi ammattiliiton toiminta pitää rampauttaa erityisesti juuri nyt, kun pandemian koettelema jäsenistö tarvitsee vahvan ja toimivan liiton tuekseen. Kysymme myös, miksi PAMin sijoitustuottoja ei voida ohjata toiminnan kehittämiseen? Yli 200 miljoonan euron omaisuuden naulaaminen pelkästään lakkorahastoon ei lie tarpeellista. Työtaisteluvalmiuden takaaminen sinänsä on järkevää, mutta asioiden tärkeysjärjestys vaikuttaa siltä kuin hankkisimme ensin valtavan määrän hienoja ja kalliita tykinkuulia, mutta huomaisimme lopulta, että itse tykki onkin toimintakyvytön. Lakot tarvitsevat lakkoilijoita, joita meillä ei tämän hetken jäsenkadolla kohta ole.

 

Koronan vaikutus palvelualojen työpaikoilla on ollut ennen näkemättömän hurja. Kymmenet tuhannet työntekijät ovat menettäneet työnsä tai joutuneet taloudelliseen ahdinkoon lomautettuna. Luottamusmiehet ovat joutuneet työpaikoilla kovassa paineessa vaikeiden asioiden ratkaisijoiksi. Miten työvoiman vähentyessä voidaan taata, että edunvalvojat saavat tarvitsemansa avun ja tuen edelleenkin? Tiedämme, että vähentyneet jäsenmäärät aiheuttavat suuria haasteita liiton toiminnalle. Jäsenkatoa ei kuitenkaan henkilöstön irtisanomisilla korjata, vaan luotto ja uskottavuus ammattiliiton toimintaan on vaarassa murentua.

 

Ammattiliiton tärkein tehtävä ja velvoite on auttaa, tukea ja palvella jäseniään. Nyt suunnitteilla olevat irtisanomiset tulevat väistämättä vaikuttamaan heikentävästi jäsenien saamaan palveluun ja sen laatuun. Liiton tulee toimia maksavien jäsentensä edun mukaisesti. Jäsenistön etu vaatii, että liitolla on riittävät työvoimaresurssit, osaava ja motivoitunut henkilökunta.

 

Vetoamme vakavasti ja voimakkaasti, että liitto säilyttää työpaikat ja ohjaa osaamista ja resursseja oleellisiin asioihin. Henkilöstö on jo esittänyt järkeviä vaihtoehtoja säästötoimenpiteinä, joista jokainen vaihtoehto on otettava huomioon. Elämme varsin vaikeaa aikaa, paitsi että yhä taistelemme pandemiaa vastaan, olemme myös tilanteessa, jossa isot työnantajat aikovat hylätä työehtosopimuksen tuoman turvan. Ammattiliitolla ei todellakaan ole varaa toimia raajarikkona, mikäli haluamme olla vakavasti otettava yhteiskunnallinen toimija ja työntekijän tehokas edunvalvoja tulevaisuudessa.

 

Liittoa ei ole ilman jäseniä, PAMin pitää olla jäsenilleen tuki ja turva, liittoa pitää vahvistaa, ei heikentää, edunvalvojien tukea pitää lisätä, ei leikata! Etsikää säästöt muualta, kääntäkää kaikki kivet, tehkää tarvittavat toimet niin, että emme menetä yhtäkään liiton työntekijää, sillä siihen meillä ei yksinkertaisesti ole varaa.

PAMin on työnantajana ja palvelualan jäsenistön edustajana toimittava nyt niiden arvojen mukaisesti, joita itse saarnaa ja löydettävä muita keinoja säästöihin kuin henkilöstön irtisanominen.

 

PAMin kaupan alan kolmen suurimman ammattiosaston johtokunnat.

Edustamme yhteensä n 30000 jäsentä.

 

Palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto PAM 003

Helsingin kauppatyöntekijät PAM 001

Liikealan Turun seudun osasto PAM 069

 

Lisätietoja osastojen puheenjohtajilta: Palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto PAM 003

Olli Saario Puheenjohtaja p.0406625593 olli.saario@saunalahti.fi

Kirsi-Maria Palander Varapuheenjohtaja p.0504073401 


 

Iloinen vapputervehdys sinulle ammattiosastomme jäsen

vappuriesa

 

Ihan vielä tänä(kään) keväänä emme pääse viettämään perinteistä vappua kokoontuen toreille, puistoihin tai marssimaan. Mutta sehän ei toki tarkoita sitä, etteikö vappuperinteitä ja työväen juhlaa voisi silti toteuttaa ja juhlistaa. Tai kehitellä vaikkapa kokonaan uusia perinteitä.

 

Eri tahot ovat mm. järjestämässä virtuaalisia tapahtumia, joita seuraamalla varmasti pääsee vapun tunnelmaan kotoakin käsin.

SAK:n Tampereen paikallisjärjestö esittää verkossa (facebook), mukaan pääset myös Youtuben kautta linkillä www.youtube.com/watch?v=mGWvndFw-uU lauantaina 1.5.2021 klo 11 alkaen VAPPURIESAn joka on ilmainen ja kaikkien katsottavissa.

Ohjelma on katsottavissa hetken vielä jälkeenkin päin, mikäli olet työvuorossa. Ohjelma on perinteisen vappuinen ja ay-väkeä mukana ympäri Pirkanmaata. Saattaapa siellä näkyä tuttujakin!

 

Tähän kun vielä tekee maistuvan brunssin ja yhdistää muutaman työväen laulun, joko yhdessä laulamalla tai vain kuuntelemalla, niin tunnelma on varmasti jos ei nyt ihan sama, niin ainakin hyvin lähellä sitä aitoa. Mikään ei siis estä luomasta uusia perinteitä, yhdessä porukalla, vaikkakin virtuaalisesti. Toivottavasti jo ensi vuonna pääsemme viettämään perinteistä vappua livenä yhdessä teidän kanssa- ja ehkä jo kesällä ja viimeistään syksyllä näemme jo muissakin tapahtumissa.

 

 

Me täällä ammattiosastolla haluamme toivottaa kaikille jäsenillemme iloista, erilaista ja (säästä huolimatta) lämmintä vappua 2021!

 

Kirsi-Maria Palander Varapuheenjohtaja, Pam 003

Olli Saario Puheenjohtaja, Pam003


Jaksetaan vielä vähän!

Korona on murjonut palvelualankin työntekijöitä jo yli vuoden ajan. Ilmassa on edelleen paljon huolta ja epävarmuutta siitä, mitä lähiviikot ja kuukaudet tuovat tullessaan.

 

Sinä palvelualan työntekijä, jonkun isä tai äiti, sisko tai veli tai tytär, poika tai ihan ystävä. Sinä ansaitset suuren kiitoksen siitä, että jatkat uutterasti ja rohkeasti työssäsi, vaikka tarkkaa tietoa rokotteen saamisesta ei vielä ole! Siivoojat, vartijat, kampaajat ja kaupan työntekijät eivät kuulu ensin rokotettavien piiriin. Kuitenkin he ovat päivittäin todella paljon tekemisissä monien ihmisten kanssa. Kaikki, myös sairastuneet tarvitsevat ruokaa ja muita jokapäiväisiä tarvikkeita. Ei ole ollenkaan tavatonta, että kaupoissa asioi henkilöitä, jotka pärskivät ja tulevat suoraan henkilökunnan iholle, turvaväleistä piittaamatta. Maskien käyttö sentään on lisääntynyt, mutta siinäkin on edelleen toki parantamisen varaa. Palvelualojen työntekijät jatkavat sitkeästi, vaikka niillä, joilla töitä vielä on, saattavat joutua tekemään useamman työntekijän työt, kun osa työtovereista on lomautettu. On selvää, että uupumus lisääntyy.

 

Te, jotka olette joutuneet lomautetuiksi tai irtisanotuiksi, älkää lannistuko. Vaikeat ajat on tehty voitettaviksi. Jatkossakin ihmisten täytyy syödä. Paikat täytyy pitää siistinä. Omaisuutta täytyy suojella. Hyödykkeitä ja palveluita tarvitaan ja ostetaan jatkossakin. Työpaikkoja tulee jatkossakin.

 

Nyt vain täytyy vielä jaksaa ponnistella hankalien aikojen yli. Kun koronarokotukset saadaan riittävälle tasolle, niin asiat muuttuvat parempaan suuntaan. Ei ehkä kertarysäyksellä, mutta pikkuhiljaa. Kun esimerkiksi Israelissa saavutettiin riittävä taso rokotusten suhteen, niin tautitapaukset kääntyivät jyrkkään laskuun ja suljettuna olleita kauppoja, ravintoloita ja muita yleishyödyllisiä paikkoja alettiin taas avata.

 

Kun taas ajat ovat paremmat ja saamme taas kokoontua yhteen, niin me täällä osastolla lupaamme järjestää jonkun hienon tapahtuman, johon voivat kaikki jäsenemme perheineen osallistua. Ehkäpä joku mukava ulkoilmatapahtuma, jossa jotain kivaa ohjelmaa, tekemistä ja hyvää syötävää ja juotavaa, jonka osastomme tarjoaa. Tai jotain muuta mukavaa. Laittakaa ehdotuksia tulemaan meille. Mitä haluaisitte tehdä, kun taas kokoontumiset ovat mahdollisia? Ja jos on mielessäsi jotain muuta, missä ammattiosastomme voisi olla avuksi, niin ota yhteyttä.

 

PAM003:n jäsen. Olit sitten töissä tai työttömänä, niin muista, että me täällä osastolla olemme sinun tukenasi ja sinua varten. Olet todella arvokas läheisillesi ja yhteiskunnalle.

 

Pidä huolta itsestäsi ja rakkaimmistasi. Voimia, jaksamista ja hyviä vointeja kaikille teille!

 

Olli Saario

PAM003 Puheenjohtaja

 

Kirsi-Maria Palander

PAM003 Varapuheenjohtaja

 


Puheenjohtajat

 

Yhteistyöllä kohti tulevaa!

Ammattiosastomme valitsi syyskokouksessaan uudet puheenjohtajat seuraavalle toimikaudelle. Puheenjohtajaksi valittiin Olli Saario ja varapuheenjohtajaksi Kirsi Palander.

 

"Yhteisenä agendallamme on mm. osaston tunnettavuuden parantaminen. Tähän liittyen haluamme tiivistää yhteistyötä PAMin Pirkanmaan alueen kanssa. Osastojen välisen yhteistyön kehittämisen koemme tarpeelliseksi ja tärkeäksi. Myös yli aluerajojen. Alueemme luottamushenkilöistä pitää huolehtia ja tukea heitä. Uusien aktiivien saaminen on äärimmäisen tärkeää. Mielekästä ja haastavaa, mutta varmasti myös palkitsevaa tekemistä riittää kaikille, joten jos sinulla on innostusta tulla mukaan PAM003:n toimintaan, niin ota rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneisiin tai osastomme sihteeriin.

Jäsenhankinta on tärkeää ja sen eteen haluamme ponnistella, mutta aivan yhtä tärkeää on huolehtia jo olemassa olevista jäsenistä. Nuorista ja varttuneimmista. Johtokunnan sisäinen yhteistyö pitää olla avointa ja läpinäkyvää. Se on pohjana sille, että saamme tavoitteemme eteenpäin ja maaliin asti. Näillä tavoitteilla ja eväillä kohti tulevaa." 

 

Ketä uudet puheenjohtajamme ovat:

 

-Olen Olli Saario 51-vuotias perheellinen monitoimija. Työskentelen Clas Ohlson Oy:n pääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna. Sen lisäksi toimin konsulttina ja kouluttajana omassa yrityksessä.

 

-Olen Kirsi-Maria Palander, 41-vuotias Nokialla asuva liiton aktiivijäsen. Tällä hetkellä työskentelen Pirkanmaan Osuuskaupan kaupan puolen pääluottamusmiehenä. Koska luovuin keväällä vanhasta omakotitalosta, vapaa-aikani täyttyy tällä hetkellä lenkkeilystä, järjestötoiminnasta ja opiskelusta.

 

 

 


 

2

 

Meillä johtokunta-vaikuttaminen kiinnostaa. 

 

Syyskokouksessa valittiin myös uusi kokoonpano johtokunnalle. Johtokunnan jäsenistä jopa puolet on uusia toimijoita ja on ilo nähdä, että ammattiosastomme on vetovoimainen ja toiminta kiinnostaa. Erityisen hienoa, että meillä on aktiivitoiminnassa paljon luottamusmiehiä, joilla on parhaat kontaktit jäsenistöömme! 

 

Jos aktiivisuus kiinnostaa, toimintaryhmiin voi tulla kuka vain mukaan, vaikka kesken toimikauden ja kaikki jäsenet ovat tervetulleita.

 

Johtokuntaan valittiin seuraavat henkilöt : Tiina Nieminen, Sanna Sipinen, Samu Virta, Lassi Rantanen, Lauri Iso-Lähteenmäki, Janne Järvensivu, Sonja Harmaala, Johanna Parjanen, Liisa Teeri, Lana Chijanova ja varalle Venla Perälä, Helena Pouru, Heli Tokoi, Sanna Reinikainen, Eija Kähkönen sekä Marita Hongisto. 

 

Onnea kaikille valituille ja intoa tulevalle toimikaudelle! 

 

 

 

 


 

Hauska auttaa! SASK on mukana Nenäpäivässä

nenaepaeivae

Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK on yksi Nenäpäivässä mukana oleva järjestö. Nenäpäivän tuella SASK edistää perheiden ja lasten hyvinvointia parantamalla kotiapulaisten työ- ja elinolosuhteita sekä oikeuksia Mosambikissa, Indonesiassa, Kolumbiassa ja Filippiineillä. Hankkeita on yhteensä kolme. Kolumbiassa SASK vaikuttaa lasten ja nuorten asemaan pienviljelijäyhteisöissä, jotta lapsityövoiman käyttö ja perheväkivalta vähenevät.

Kaikki hankkeet pyrkivät varmistamaan lapsille paremman tulevaisuuden parantamalla lasten, nuorten ja heidän perheidensä koulutusta, oikeuksia ja toimeentuloa. Päästäkseen köyhyydestä he tarvitsevat valmiuksia huolehtia omista oikeuksistaan yhteiskunnan jäseninä.

 

PAM on Suomen Ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASKin jäsenjärjestö ja mukana sen hankkeissa Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. SASKin tavoitteena on taata kaikille ihmisarvoinen työ ja elämiseen riittävä palkka. Ihmisarvoisella työllä tarkoitetaan sitä, että ihmiset saavat tehdä säänneltyä palkkatyötä, joka takaa elämiseen riittävän palkan ja on turvallista. Elämiseen riittävä palkka tarkoittaa palkkaa, jolla ihminen pystyy elättämään itsensä ja perheensä kohtuullisesti. Palkan pitää riittää ravitsevaan ruokaan, asumiseen ja muihin elämän perustarpeisiin – vähän pitää pystyä säästämäänkin pahan päivän varalle.

Elämiseen riittävä palkka jää kuitenkin saavuttamatta kehittyvissä maissa suuren osan työntekijöistä kohdalla. Tavalliset työntekijät eivät siihen yleensä yllä.

 

Lapsen täytyy saada olla lapsi. Siellä, missä SASK mahdollistaa paremman toimeentulon vanhemmille, yhä harvemman lapsen täytyy tehdä työtä. Lapsi pääsee kouluun – ja köyhyyden kierre voi katketa.

 

Kansainväliset sopimukset kieltävät lapsityön. Kuitenkin monessa maassa lapsityö on maan tapa, osa kulttuuria. Siksi sen poistaminen on pitkä tie. Tilanne oli samanlainen myös Suomessa ja monessa muussa länsimaassa 100 vuotta sitten – ja olemme onnistuneet luopumaan perinteestä. Sama on mahdollista myös muualla.

Avainsanat ovat asenteiden muuttaminen ja elämiseen riittävä palkka vanhemmille. Kun vanhemmat pärjäävät palkallaan, lasten ei tarvitse tehdä työtä. Se on SASKin lapsityön vastaisen toiminnan ydin. 

Elämiseen riittävä palkka on tavoitteena kaikissa SASKin hankkeissa. Näin lapsityön vastainen työ on osa kaikkea SASKin työtä.

 

Lue lisää SASKin toiminnasta ja hankkeista ->

 

Kiinnostuitko kansainvälisestä solidaarisuustyöstä? SASK kouluttaa vuosittain lähettiläitä ja perehdyttää toimintaansa. Kysy lisää toimiston Iidalta, joka on SASKin lähettiläs.

 

 


 

Työturvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia.

9.9.2020 työsuojeluvaltuutetut Tiina Nieminen ja Olli Saario

olli_ja_tiina

Syksy tulla jollottaa ja illat pimenevät. On aika suunnata katse mm. valaistukseen, pitäviin kengänpohjiin ja siihen, että liikkuessasi näyt muille. Koronan aiheuttamat suojaamistoimet ovat oma luku sinänsä.

 

Mennyt koronakevät herätti varmasti paljon keskustelua turvallisuudesta, itsen ja kollegoiden suojaamisesta työpaikoilla ja ennen kaikkea kysymyksiä myös tulevaisuudesta ja työturvallisuuden ylläpitämisestä. Työpaikkasi työsuojeluvaltuutettu on avainasemassa antamaan toimintaohjeita sekä ohjeistamaan ja neuvomaan työsuojelu- ja työympäristöasioissa.

 

PAM ylläpitää työsuojelufoorumia, johon eri ammattiosaistoista valittu työsuojeluvaltuutettuja. Aiemmin työsuojeluasioita on käsitelty PAMissa samassa valiokunnassa, jossa on puitu myös tasa-arvoasioita. Nyt työsuojeluasiat saivat oman fooruminsa ja tasa-arvoasioita käsitellään omassa valiokunnassaan keväästä 2020 alkaen.

Työsuojelufoorumi toimii joustavasti sähköisellä alustalla ja vuorovaikutus voi olla päivittäistä, tarpeen mukaan, muuttuvissa tilanteissa. Foorumin tehtävä on kerätä ja jakaa tietoa työpaikkojen työturvallisuuteen sekä työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Sen avulla saamme nopeammin tietoomme uusia ilmiöitä ja trendejä työsuojelun saralta ja voimme kehittää toimintatapoja ja vaikuttaa jopa lainsäädäntöön saakka.

 

Meidän PAM 003 -osastosta tietoa eteenpäin viemässä ja kehittämässä ovat Olli Saario ja Tiina Nieminen, jotka molemmat työskentelevät omien työpaikkojensa työsuojeluvaltuutettuina. Myös sinä voit vaikuttaa! Jos sinulla on ajatus millä parantaa työturvallisuutta tai epäkohta, joka ei mielestäsi saa tarpeeksi huomiota, voit olla 003 toimiston kautta yhteydessä Olliin ja Tiinaan, ja välittää huomiosi isommalle foorumille. Käydään vaikka kahvilla.

Soita, laita sähköpostia tai tule käymään toimistolla ja nouda samalla oman osastosi heijastin, että näyt pimenevässä syksyssä, pullo käsidesiä tai vaikka molemmat.

 

Pidetään toisemme turvassa.


 

Valtiovarainministeriön ja Elinkeinoelämän keskusliiton matokuuri ei meille maistu!

22.8.2020 Kolmen suurimman ammattiosaston Triangeli-tapaamisen kannanotto

Koronan iskiessä suomalaiseen yhteiskuntaan ennen näkemättömällä tavalla työntekijät osallistuivat mittaviin talkoisiin, joilla pelastettiin yrityksiä ja työpaikkoja. Työsuhteen ehtoja heikennettiin määräaikaisesti yhteisesti sopimalla asiasta työntekijä - ja työnantajakeskusjärjestöjen välillä.

 

Elinkeinoelämän keskusliitto vaatii ansiosidonnaisen työttömyysturvajärjestelmän uudistamista, lisäksi Valtiovarainministeriö myös esitti, että kaikista varhaisen eläköitymisen väylistä on luovuttava. Tämä tarkoittaisi työkyvyttömyyseläkkeitä koskevien erityissäännösten poistamista, luopumista osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä sekä luopumista ansiosidonnaisen lisäpäivistä. Kaiken lisäksi pitäisi suostua työn ohella opiskelun ehtojen heikentämiseen sekä vuorotteluvapaasta luopumiseen. Työntekijäjärjestöt eivät voi tälläisia ehdotuksia hyväksyä; ei ole mitään takeita siitä, että eläköitymisen väylien tukkiminen ja koulutusmahdollisuuksien heikennys olisi tehokas työllistämistoimi, jolla saavutettaisiin kuin ihmeen kaupalla kymmeniä tuhansia työpaikkoja.

 

EK:n ja Valtiovarainministeriön yhteneväinen esitys herättää ihmetystä, eivätkö työllisyystoimet perinteisesti kuulu hallinnossamme Työ - ja Elinkeinoministeriölle, ei Valtiovarainministeriölle?

 

Tuhannet lomautetut ja toimeentulonsa kanssa kamppailevat kokevat valtiovarainministeriön ehdotuksen todellisena iskuna vyön alle. Ikääntyneiden ja pitkän uran tehneiden pakkoroikotus työelämässä ei ole millään mittarilla tehokas keino nuorten työllisyyden edistämiseen. Vuorotteluvapaan sijaisuudet ja omaehtoinen kouluttautuminen avaavat portteja nuorille työelämään.

 

SAK on esittänyt lukuisia työllisyyttä parantavia toimia, kuten työttömien palveluiden vahvistamista ja työnhaun tukemista, ankarien karenssien poistamista ja aikuiskoulutuksen ja työn entistä parempaa yhteensovittamista. Mihin neuvottelun ja sopimisen henki on kadonnut?

 

Kiitoksena yhteisistä talkoista maan talouden pelastamiseksi olemme siis saaneet palkaksi liudan EK:n ja VM:n järjettömiä vaatimuksia heikoimmassa asemassa olevien tilanteen edelleen huonontamiseksi ja ankaria heikennyksiä työssä opiskelun ja koulutuksen ehtoihin.

 

Kiristykset ja leikkaukset työntekijän ja työttömän asemaan eivät ole lääke talouden kohentamiseksi, vaan tällä matokuurilla tapetaan vain isäntä – suomalaisen työn tekijä!

 

Palvelualojen ammattiliiton kolmen suurimman kaupanalan ammattiosaston yhteisen tapaamisen kannanotto. Edustamme noin 30.000 kaupanalan ammattilaista.

Helsingissä 22.8.2020

 

Helsingin kauppatyöntekijöiden ammattiosasto ry 001

PAM Palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry PAM

Liikealan Turun seudun osasto ry 069

 

Lisätietoja: Mikael Fogelholm PAM 001 puheenjohtaja

Puh. 050 5446454 sähköposti: mikael.fogelholm2201@gmail.com

 


 

Laura, kaupan rautainen ammattilainen

13.8.2020 Laura Jalvo, K-Citymarketin työsuojeluvaltuutettu ja osaston nuorisoryhmän aktiivi

laura

Terve! Olen Laura Jalvo, kohta kolmekymppinen kaupan alan rautainen ammattilainen. Lähdin kymmenen vuotta sitten lukiosta kesätöihin nykyiseen työpaikkaani Citymarketiin jossa työskentelen edelleen. Lukiossa ollessani pähkäilin paljon vaihtoehtoja, mennäkö jatko-opiskelemaan vai kokeilisiko välissä työelämää. Kun sain paikan Citymarketista, en olisi uskonut uppoutuvani kaupan alan maailmaan pysyvästi. Intouduttuani kaupan alan töistä opiskelinkin itseni merkonomiksi työn ohella aikuiskoulutuskeskuksen kautta. 

 

"Oloni on rauhallisempi, kun turvanani on PAM"

 

Pam tuli minulle tutuksi pian työt aloitettuani kun työpaikkamme luottamusmies toi minulle liiton esitteen ja pyysi mukaan Pamin tapahtumiin. Hieman epäröiden osallistuin ensimmäiseen liiton järjestämään tapahtumaan, mutta epäröinnit vaihtuivat pian innostukseksi. Nyt olenkin työpaikkamme työsuojeluvaltuutettu, varaluottamusmies ja osa PAM003 nuorten toimintaryhmää jossa suunnittelemme pienellä aktiivien porukalla nuorille koulutuksellisia tapahtumia (jotka korona pitkälti vei mennessään tältä vuodelta), kuten standup-iltoja, risteilyjä, kaupunkisuunnistusta jne.

Minulle aktiivina ja liiton jäsenenä on tärkeää tuntea olevani turvassa työelämän viidakossa. Pamin jäsenenä tiedän saavani apua ongelmatilanteissa ja mahdollisen työttömyyden varalle tulonlähteen. Korona-aika on varmasti ollut monelle epävarmuuden hetki. Tänäkin aikana oloni työelämän suhteen on ollut rauhallisempi tietäen liiton olevan tarvittaessa apuna.

 

"Tapahtumiin kannattaa osallistua ja toimintaan voi tulla mukaan!"

 

Oletko juuri Sinä ollut mukana ammattiliiton tai ammattiosastosi järjestämässä tapahtumassa? Mikäli et, suosittelen osallistumista. Vaikka et tuntisi ketään, siellä niitä uusia tuttavuuksia ja ystäviä saa. Tapahtumiin kannattaa osallistua myös siksi, että liiton jäsenmaksuille saa monenkertaisen hyödyn osallistumalla tapahtumiin. Rohkeasti vaan mukaan osallistumaan!

Ps. Mikäli kiinnostuit tapahtumien suunnittelusta/järjestämisestä, niin iloiseen suunnitteluryhmäämme mahtuu mukaan vallan mainiosti :)

 

Tsemppiä , aurinkoa ja jaksamista kaikille syksyyn!


 

Ansiomerkit ansioituneille

12.8.2020 Kevätkokous, Villa Vintti

Osastomme aktiivit ja luottamushenkilöt tekevät mittaamattoman arvokasta työtä jäsenten ja liiton hyväksi. Kevätkokouksessa jaoimme hopeiset ja kultaiset ansiomerkit pitkään toiminnassa mukana olleille. Aluepäällikko Elisa Penders piti upean juhlapuheen ansiomerkkien saaneille.

 

 
ansioituneetMitä on AY-liike?

Ay-liike on ihmisten liike, sitä ei olisi ilman ihmisiä, jotka halusivat muuttaa maailmaa, parantaa työoloja ja luoda sekä itselleen että lapsilleen paremman ja yhdenvertaisemman tulevaisuuden. Sitä Ay-liike on myös nykypäivänä. Se nojaa jäseniin, jotta voimme taata kaikille paremman työelämän nyt ja tulevaisuudessa.

Mutta Ay-liike on niin paljon enemmän kuin vain sen jäsenet, minulla on ilo olla tänään täällä puhumassa ja muistamassa niitä teistä, jotka kantavat harteillaan sanaa aktiivi. Te olette meille kultaakin kalliimpia, tekijöitä, mukaan lähtijöitä ja suurella sydämellä toimijoita. Te teette tärkeää työtä, jota sanat eivät riitä kertomaan. Te olette niitä, joiden kanssa me rakennamme yhdessä parempaa ja yhdenvertaisempaa työelämää suomeen, te olette niitä joiden kanssa jaamme yhteiset arvot, te olette niitä jotka ovat eturintamassa puolustamassa jäseniä työpaikoilla, te olette niitä joille ilomielin myönnetään ansiomerkit toiminnasta Palvelualojen ammattiliitossa.

Liiton johtoryhmä myöntää ansiomerkin erityisistä ansioista liiton tai palvelualojen työntekijöiden hyväksi. Ansiomerkki myönnetään aktiivijäsenenä toimimisesta, ammattiosaston toimihenkilötehtävissä, työpaikan luottamushenkilönä, liiton hallinnossa tai sen alaisessa organisaatiossa tai SAK:n organisaatiossa.

 

 

 

Kultainen ansiomerkki tarkoittaa vähintään 15 vuoden uraa aktiivina. Kultainen ansiomerkki myönnettiin:

Elisa

Päivi Arhenius 

Lauri Iso-Lähteenmäki 

Anne Nyman 

Eira Peltonen 

Kari Peltovirta 

Leena Tasanen 

Liisa Teeri 

 

Hopeinen ansiomerkki  tarkoittaa vähintään 10 vuoden uraa aktiivina. Hopeinen ansiomerkki myönnettiin:

Janne Järvensivu 

Eija Kähkönen 

Eija Nevala

Kirsi-Maria Palander

Eija Vesava

 

Sydämelliset onnittelut kaikille ansiomerkin saaneille! 

 


 

PAM 003 historiablogi - Historian aineksia

12.8.2020 Keijo Rantanen, historian tutkija, PAM 003 historiaprojektin kirjoittaja

 

PAM 003:n historiaprojektin merkeissä avataan hankkeelle oma ”Historian aineksia”-blogi. Ammattiosaston historiankirjoittaja Keijo Rantanen kertoo säännöllisesti blogissa palvelualojen järjestötoiminnan vaiheista Tampereella. Lisäksi luodaan katsauksia työnteon arkeen yli sadan vuoden aikana.

Historian esittelyn lisäksi pureudutaan ajankohtaisiin kysymyksiin ja etsitään tämän päivän ilmiöihin laajempaa ajallista perspektiiviä. Varsinkin monelle nuorelle työväenliikkeen vaiheet ja suomalaisen työelämän modernisoituminen ovat varsin vieraita ilmiöitä. Miten esimerkiksi työehtosopimukset ovat tulleet suomalaiseen työelämään? Miten hyvinvointivaltio ja ammattiyhdistysliike liittyvät yhteen? Lisäksi historiahanke tulee näkymään jatkossa myös ammattiosaston somekanavissa. Ammattiyhdistystoiminnan ympäristö on vuosikymmenien kuluessa muuttunut, toisaalta hyvin monet asiat ovat ennallaan. Esimerkiksi 1920-luvulla työnantajat vastustivat työehtosopimuksia, koska niiden nähtiin olevan uhka kansalliselle kilpailukyvylle. Kuulostaako tutulta? Edunvalvonnan vaiheiden lisäksi blogissa tullaan vuoden 2020 syksyn aikana käsittelemään ainakin espanjatautiepidemiaa vuosina 1918-1920.

 


 

PAM 003 kevätkokous 12.8.2020 klo 18.30

Ammattiosaston sääntömääräinen kevätkokous on siirretty korona-viruksesta johtuvien rajoitusten takia elokuulle. 

Kevätkokoukseen ovat tervetulleita kaikki PAM 003 jäsenet. Annamme mahdollisuuden osallistua kokoukseen myös etänä, Teams-linkin kautta. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet tulevat lähempänä elokuuta. 

 


 

UUTISKIRJEET 2020

 

 


 

Toimistossa puhaltavat uudet tuulet!

17.6.2020 PAM 003 järjestösihteeri Iida Viljanen on entinen aktiivi, nykyinen ay-työntekijä ja ahkera mökillä kävijä.iida

 

Moikka!

Minä olen Iida Viljanen, osaston uusi järjestösihteeri. Tulin pitkäaikaisen toimiston hengen Hannelen tilalle, kun hän jäi ansaitulle eläkkeelle toukokuun lopussa. Tulen järjestösihteeriksi hoitotyöstä. Olin Tampereen kotihoidossa lähihoitajana ennen kuin sain paikan osaston työntekijänä.

En kuitenkaan tule ”kaukaa”, olen entinen paminalainen, olen siis itsekin ollut ammattiosastomme johtokunnan jäsen ja aktiivi. Olin myös PAMin valtuuston jäsen. Entinen työelämäni on kaupan alalta, ennen kuin päätin opiskella uuden ammatin hoitoalalle. Pidin työstäni vanhusten hoivassa, mutta ay-toiminta on kuitenkin koko ajan ollut tärkeä osa elämääni, joten työpaikka ay-liikkeessä oli unelma.

 

Ammattiliiton jäsenenä kenellä tahansa on vaikuttamisen avaimet käsissään!

 

Minulle ammattiliiton jäsenyys on ollut selkeä valinta. Alun perin suurin motivaatio liittyä liittoon oli vahva ajatus siitä, että haluan tehdä jotain merkityksellistä. Halusin myös olla mukana vaikuttamassa sekä pienipalkkaisten palvelualojen ammattilaisten oloihin, että yleensä yhteiskunnallisiin asioihin. Toisaalta ammattiliiton jäsenyys on itselle työelämän vakuutus, olen työttömänä myös saanut osani ansioturvasta, jonka kassan jäsenyys mahdollistaa.

Omassa elämässä ay-liike, ay-perhe, on ollut enemmän kuin vain liitto. Olen saanut vapaa-ajan aktiviteetteja, monipuolista koulutusta, mielekästä tekemistä ja myös hyviä ystäviä saman henkisistä ihmisistä!

Itselle tärkeitä ja eteenpäin ajavia asioita ovat matalapalkka-alojen arvostuksen nostaminen, parempaan toimeentulon turvaamiseen vaikuttaminen ja vuorotyölaisen arjen helpottaminen sekä vahvemman ammattiyhdistysliikkeen rakentaminen jäsen kerrallaan. Liitto on juuri niin vahva kuin sen järjestäytymisaste on ja juuri niin toimintakykyinen kuin sen jäsenet ovat. Osa omaa työnkuvaani onkin järjestäytymisasteen nostaminen ja järjestöllisen vahvuuden kasvattaminen. Siinä minä tarvitsen juuri teidän jokaisen apua ja yhteistyötä, mutta tarjoan teille vastineeksi työkaluja omaan työhönne jäsenenä tai luottamushenkilönä.

Aktiivina olen päässyt näkemään toimintaa ruohonjuuritasolta alkaen, mutta myös laajasti yli liittorajojen SAKn paikallistoiminnassa sekä erityisesti SAKn edustajiston jäsenenä. Jos sinua kiinnostaa yhteiskuntavaikuttaminen ay-liikkeen kautta, ota yhteyttä niin katsotaan, miten voisin auttaa eteenpäin! Osaston toimintaan kaikki kiinnostuneet ovat enemmän kuin tervetulleita! Jos sinulla on ideoita toiminnan kehittämiseen, tule jutulle ja ehdota!

 

Olen toimistolla teitä varten.

 

PAM 003 myy edelleen elokuvalippuja, järjestää tapahtumia ja vuokraa Kurttu-mökkiä. Syksyllä jatkuu luottamushenkilöiden kahvit kerran kuussa. Tapahtumakalenteri muutenkin päivittyy pikkuhiljaa korona-hiljaisuuden jälkeen. Toimisto on virallisesti kiinni, mutta olet enemmän kuin tervetullut moikkaamaan ja kertomaan juttuja, tarjoan jätskit kyllä.

 


 

Kesätöissä liiton jäsenmaksu kannattaa - Tiedätkö miksi?

16.6.2020 Kari Peltovirta, pitkän linjan pääluottamusmies

 

Hei kesätyöntekijä! Tiesithän, että voi myös kesätöiden aikana voit -- ja kannattaa -- kuulua liittoon ja työttömyyskassaan?

Kun työskentelet yksityisellä palvelualalla, liittosi on PAM. Kun liityt, saat liiton neuvontapalvelun avuksesi työsuhdekysymyksiin, ja työttömyyskassaan ehdit keräämään ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan yhtenä edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa. Työssäoloehto karttuu jokaiselta jäsenyyden aikaiselta työssäoloviikolta, jossa vähintään 18 työtuntia. Tällaisia viikkoja tarvitaan 26 kappaletta; voit kerätä ne osissakin, ja päätoimisena opiskelijana sinulla on jopa viisi vuotta aikaa saada määrä täyteen. Onnistuu siis parhaimmillaan jo kolmessa kesässä! Jos sitten opiskeluaikana et käy lainkaan töissä, on tästä hyvä ilmoittaa jäsenyysneuvontaan p. 030 100 600 ma-pe klo 10-14 , ettei sinulle tule turhaa tiedustelua jäsenmaksukatkoksesta.

 

Vaikka opiskelisit vallan toista alaa (vaikkapa hoitoalaa), mutta käyt ohessa töissä palvelualalla, sinun oikea liittosi on PAM. Kun valmistut sitten koulutuksen mukaiseen ammattiisi, niin vaihda silloin jäsenyys oman ammattisi mukaiseen liittoon liittymällä siihen ja sen kassaan.

 

Helpoiten mukaan tulo käy netissä www.pam.fi/liity. Voit liittyä kun sinulla on voimassa oleva työsuhde, josta saat palkkaa. Helpoimmin jäsenmaksu hoituu antamalla työnantajan hoitaa tilitys https://www.pam.fi/jasenyys/jasenmaksut.html. Muut tavat näet https://www.pam.fi/jasenyys/jasenmaksut.html. Jäsenmaksu on 1,5% bruttopalkasta. Jäsenmaksu on osin verovähennyskelpoinen, ja sillä saat paitsi liiton ja työttömyyskassan turvan, niin paljon rahanarvoisia etuja liitosta ja paikallisesta ammattiosastostasi! Katso lisää https://www.pam.fi/jasenyys/jasenedut.html. Liitolla ja osastoilla on omaa tarjontaa nuorille - tsekkaa! Turvaa itsesi ja työsuhteesi - liity PAMiin!

 

 

Kevät - mikä ihana sana!

26.5.2020 teksti: Sanna Sipinen Kangasalla asuva kohta kolmessakymmenissä oleva vaimo, kiireinen kotiäiti ja yhden koiran nöyrä palvelija. Liiton aktiivi, Pam003 varapuheenjohtaja ja SAK:n edustajiston jäsen.

 

SannaSannan_koiraElämme poikkeuksellisia aikoja, mutta onneksi kevät tuo kaivattua piristystä elämään. On ihana katsoa kuinka luonto alkaa heräilemään ja tuntuu kuin omatkin akut olisivat uudelleen ladattuina. Koiraa lenkittäessäkin huomaa olevansa huomattavasti rentoutuneempi, eikä mieti arkisia huolia ja tekemättömiä töitä. Paitsi pihan-ja kukkapenkin laittoa ja kasvihuoneen siivousta, mutta ne ovatkin mielipuuhaani. Muutimme alkutalvesta uuteen kotiimme ja nyt onkin mielenkiintoista seurata mitä pihan istutuksista nousee esille. Tänä keväänä onkin allekirjoittaneen täytynyt ihan perehtyä kevätlannoituksiin, nurmikon hoitoon ja muihin omakotitalon pihatöihin. Onneksi on Google! 

 

Läsnäolo. Sen tärkeys ja sen vaikeus ovat varmasti tulleet monelle yllätyksenä, kun yhtäkkiä omat harrastukset ja vapaa-ajan täytteet onkin lakaistu pois ja jäljelle jää koti ja perheen yhteiset palapelin rakentamiset ja suursiivouksen tarpeesta muistuttavat pölyhiukkaset ja koirankarvat. Saa opetella myös olemaan itsensä kanssa. Näin vauva-arjen keskellä olisin tietysti toivonut näkeväni ystäviä ja perhettä, mutta kummasti sitä kaikkeen tottuu ja huomaakin pärjäävänsä aivan hyvin omin avuin, vaikka ikävä onkin kova. Okei myönnetään, että kahvia on mennyt aika paljon vauvan valvottaessa yöt, mutta se kuulunee asiaan. Nyt kotoillessa olen myös oppinut arvostamaan kiireettömyyttä ja tätä kultaakin kalliimpaa aikaa oman lapsen kanssa. Lapsi kehittyy niin älytöntä vauhtia ensimmäisinä kuukausinaan, että on ollut todella ihanaa, kun isäkin on saanut etätöitä tehdessään nähdä läheltä poikansa liikkeellelähdön ja muut kehityksen harppaukset.

 

Kai tässä koitan sanoa, että yritetään pysyä positiivisina ja nähdä asioissa myös kirkkaita värejä. Toivon kaikille tsemppiä kevääseen ja toivottavasti myös työllisyystilanne lähtee pikku hiljaa paranemaan. Nauttikaa omasta-ajasta, luonnosta, perheestä ja opetelkaa uusia asioita. Esimerkiksi lenkkeily, kasvien hoito ja lukeminen ovat oivallisia harrastuksia tässä hetkessä. Tai opettele vaikka tekemään makrame ja vaihda kotona järjestystä. Vaihtoehtoja kyllä on, kun emme vaivu synkkyyteen.

 

Kurkkaa myös osastomme oman vuokramökin Kurtun vuokrauskalenteri ja nappaa itsellesi loma jäsenhintaan. Löydät mökin tiedot ja varausehdot osoitteesta www.pam003.fi/mokinvuokraus

 


 

Terveiset Nuorisovaliokunnasta!

7.2.2020 teksti: Annielina Mehtätalo, nuorisovastaava PAM003 ry (ota yhteyttä sähköpostitse)

 

people-3245739_640Hei sinä osastomme nuori jäsen!

Kevät on ihan nurkan takana ja monet meistä suunnittelevat jo kesälomiaan. Se onkin ansaittu ahkeran vuoden jälkeen. Tiesitkö, osastomme jäseniä on edustettuina monessa PAM:n eri toimikunnissa, meillä on edustus myös Nuorisovaliokunnassa, sillä minut valittiin Nuorisovaliokuntaan varajäseneksi. Kaksi kertaa olin yrittänyt aiemmin, mutta nyt vasta lykästi.

 

Jos et tiedä, mikä Nuorisovaliokunta on, kerron siitä sinulle lyhyesti: Nuorisovaliokunta on PAMissa toimiva, alle 31-vuotiaista aktiiveista koostuva vaikuttajaryhmä. Nuorisovaliokunnan kausi on yksi vuosi, jäsenvalinnat suoritetaan syksyisin pidettävässä Nuorisofoorumissa. Kuka tahansa alle 31-vuotias varsinainen jäsen (ei opiskelijajäsen) voi asettua ehdolle sekä äänestää mieleistään ehdokasta omalta alueeltaan. Jokaiselta alueelta, Helsingistä Lappiin, valitaan kaksi valiokuntalaista/alue: varsinainen ja varajäsen. Minut valittiin nuorisovaliokunnan varajäseneksi yhteisellä päätöksellä, mutta varsinaisen jäsenen valinnassa koettiin jännittäviä hetkiä, koska ehdolla oli kaksi hyvin pätevää ja aktiivista ehdokasta. Pirkanmaan Nuorisovaltuuteut ovat iältään 25- ja 27- vuotiaita. Jokainen valiokunnan jäsen (sekä varsinainen että vara) saavat osallistua valiokunnan kokouksiin, joita järjestetään kerran kuukaudessa Helsingissä. Viime kokouksessamme oli mukana myös ”eläköityviä”, eli 31- vuotta täyttäviä, entisiä nuorisovalikuntalaisia, kertomassa kokemuksistaan ja antamassa vinkkejä vaikuttamistyöhön.

 

Nuorisovaliokunta suunnittelee ja toteuttaa tapahtumia nuorille. Vuosittain järjestetään yksi iso kesätapahtuma nuorille eli Nuorten Kesäpäivät, jotka pidettiin viime kesänä Kolilla 24.-25.8.2019. Kesäpäiville voivat osallistua jokainen alle 31-vuotias jäsen myös opiskelijajäsenet. Viime Kesäpäiviltä mieleen jäivät erityisesti telttasauna, Break Sokos Hotel Kolin kylpylä ja lautapelien pelaaminen kavereiden kanssa. Kesäpäivien aikana myös kokoustetaan ja puidaan ajankohtaisia asioita, suunnitellaan kampanjoita ym ym. Päivän lopuksi on yleensä jotain hauskaa tekemistä esim viime kokouksessa menimme mm yhdessä hohtogolfaamaan. Odotan jo kovasti kevään soittokampanjaa, jossa soitamme valmistuvia palvelualojen opiskelijoita ja tarjoamme liiton varsinaista jäsenyyttä ja sen etuja. Tiedä vaikka saamme uusia aktiiveja mukaan joukkoon iloiseen!

 

Tiedoksenne:

  • Seuraavat nuorten kesäpäivät järjestetään Turussa 16-17.5.2020
  • Seuraava Nuorisofoorumi on 21.-22.11.2020

Tervetuloa mukaan toimintaan!

 


 

Äitiys- uhka vai mahdollisuus?

16.1.2020, teksti: Sanna Sipinen, PAM 003 ry vpj


babySaimme perheenlisäystä joulukuun alussa, kun pieni poikamme syntyi. Ensimmäinen kuukausi vauva-arjessa on ollut elämäni ihaninta ja raskainta aikaa. Osaanko tehdä kaiken oikein? Saako vauva tarpeeksi ruokaa? Milloin saan itse nukuttua? Olenko hyvä äiti? Onhan vauvalla kaikki tarvittava? Äitiys on varmasti tämän hetken kuumin puheenaihe, joka jakaa mielipiteitä suuntaan jos toiseenkin.

 

Mielipiteitä lapsen hoitoon liittyvistä asioista on yhtä paljon kuin äitejäkin. Olenkin pohtinut uskaltaako sitä sanoa ääneen, että olen hetkittäin epävarma, kun kaikki muut äidit tuntuvat tietävän kaikesta kaiken. Tietoa ja faktoja pursuaa ovista ja ikkunoista eikä sosiaalisen median luoma kiiltokuvailluusio vauvan hoidosta helpota asiaa. Minulla on ollut onnea, että jäin äitiyslomalle työstä, jossa minulla on vakityöpaikka ja täydet työtunnit. Onkin harmillista, että moni perhe joutuu pohtimaan lasten hankintaa taloudellisesta näkökulmasta ja jopa jättää sen takia perheen perustamatta. Milläs maksat lainojen ja laskujen lisäksi kalliit vauvan tarvikkeet, vaunut, vaipat ja vaatteet, jos rahaa ei jää säästöön ja tuet ovat pienet. Onneksi nykyään kirppiksiltä voi tehdä loistavia löytöjä eikä kaikkea kannatakaan ostaa uutena. Lisäksi huolettaa kuinka pitkään uskaltaa olla pois töistä ettei jää täysin ulapalle koko ajan päivittyvistä järjestelmistä. Entä miltä äitiysloma näyttää CV:ssa? Itsekin pohdin pitkään miten lapsi vaikuttaa urakehitykseeni, mutta tulin siihen tulokseen, että perhe ja onneni on arvokkaampaa kuin mahdollisesti ohimenevä titteli. Joka aamu lapseni hymy todistaa päätökseni oikeaksi.

 

Vauvojen hoitaminenkin tuntuu olevan nykyään välineurheilua ja jos äidillä ei ole viimeisen päälle uudet vermeet ja kalleimmat kantoliinat niin uskottavuus kärsii. Oltaisiinko siis toisillemme armollisia? Äiti on aina äiti lapselleen ja tärkeintä on läheisyys, turvallisuus ja rakkaus. Ei vauva ymmärrä vaunujensa tai vaatteidensa merkkiä eikä sitä onko body kirppikseltä vai pakasta vedetty. Minulla onkin ollut erikoinen aamu, kun poika vetelee sikeitä tyytyväisenä ja istun hölmistyneenä aamukahvilla. Mitä rauhallisina aamuina kuuluu tehdä?

 

Ihanaa uutta vuotta kaikille, muistakaa kertoa läheisillenne kuinka tärkeitä he ovat!
 


 

UUTISKIRJEET 2019

 

 


 

Terveiset Virkistysryhmältä

5.12.2019 Olli Saario Virkistysryhmän vetäjä & osaston johtokunnan jäsen

 

monroeAmmattiosastoon kuuluminen on myös hauskaa. PAM003:n virkistysryhmä järjestää jäsenilleen mahdollisuuden osallistua erilaisiin tapahtumiin edulliseen jäsenhintaan tai ihan ilmaiseksikin.

 

Me nollanollakolmosessa pyrimme mm. hankkimaan jäsenillemme lippuja mielenkiintoisiin rocktapahtumiin. Viime vuonna lippuja oli tarjolla Michael Monroen Tampere-talon keikalle. Keikka oli todella hyvä ja energinen. Konsertin jälkeen minulla oli mahdollisuus tavata sympaattinen Monroe, joka myös signeerasi levynkannen osastollemme. Se roikkuu nyt nähtävillä kokoustilamme seinällä.

 

Monroe on ahkera monipuolisen rockmusiikin kuluttaja. Minulla sattui olemaan Pink Floyd-kassi mukana keikalla ja tästä inspiroituneena Michael laittoi takahuoneessa soimaan laitteistaan yhtyeen levyn Animals, joka on yksi hänen suurista suosikeistaan. Rupattelimme muutenkin musiikista ja mainitsin hänelle, että olen kuullut hänen pitävän kovasti Bruce Springsteenistä. Tähän Michael totesi hämmästyneen näköisenä: ”Kukapa ei voisi olla pitämättä Springsteenistä!” Lisäksi Michael kertoi, että Springsteenin bändissä soittava Steven van Zandt, eli Little Steven on hänen hyvä ystävänsä. Monroe osoittautui erittäin mukavaksi rock-staraksi, joka todella arvostaa fanejaan. Signeerauksensa lisäksi mies vielä taiteili tuomani levynkanteen omaan persoonalliseen tyyliinsä, kuvilla lisättynä, arvostavat terveisensä myös koko ammattiosastolle: ”Jatkakaa hyvän duunin tekemistä”. Tähän me osastolla pyrimme!

 

PAM-003-logo-VIRKISTYSUusi vuosi, uudet kujeet ja rock voi edelleen hyvin. 15.3.2020 Tampere-talolla esiintyy Legendaarisen Jethro Tull-yhtyeen nokkamies Ian Anderson, osana Jethro Tullin 50-vuotiskiertuetta. Luvassa on iso kattaus yhtyeen musiikkia vuosikymmenten ajalta. Tullin levyjä on myyty maailmanlaajuisesti yli 60 miljoonaa kappaletta ja se tekee yhtyeestä yhden kaikkien aikojen menestyneimmistä. Ikoniset levyt, kuten Aqualung, Thick as a Brick, Heavy Horses, Songs from the Wood ja Too Old to Rock 'n' Roll, Too Young to Die, ovat varmasti myös edustettuina. Musiikkityyli tulee vaihtelemaan bändin alkuaikojen bluesista aina raskaampaan rockiin, folkiin ja progeen. Unohtaa ei sovi myöskään Andersonin virtuoosimaista huilunsoittoa, jota tullaan kuulemaan runsaasti.

 

Jäsenet saavat lipun todella edulliseen 39 euron hintaan ja jotta konserttielämys olisi vimpan päälle, osasto kustantaa myös väliaikatarjoiluna lasin viiniä/oluen/kahvia/teetä, valinnan mukaan ja pienen naposteltavan. Voit käydä ilmoittautumassa mukaan www.pam003.fi

 

Ensi kesäksi ja itseasiassa koko vuodeksi suunnitteilla muutakin mielenkiintoista ja mukavaa toimintaa. Kannattaa siis seurailla kotisivuja. Sinne päivitetään säännöllisesti tietoja uusista tapahtumista.

 

Näkyillään keikalla ja muissakin tapahtumissa. Se on rock’n roll ja moikka!

 

 


 

Puheenjohtajan kynästä

6.11.2019 Lauri Iso-Lähteenmäki, Pj, PAM003 

Hyisen marraskuun lämmin tervehdys!
Hyvää talven alkua! Meillä ay-liikkeessä se ei valitettavasti tarkoita talviunien aikaa, vaan päinvastoin on taas se hetki, kun pitää olla erittäin skarppina. Monet työehtosopimukset ovat nyt katkolla. Tämän ovat huomanneet varmaan sekä ay-aktiivit että kaikki hiukankin uutisia seuraavat. Neuvottelukierroksesta ei tule nytkään helppo, vaikka työnantajapuoli ei tällä kertaa saa vahvaa tukea hallitukselta.

 

Sopimusalatoimikuntien urakka on jo alkanut. On lähdetty kartoittamaan työnantajien vaatimuksia, joissa on odotettavissa taas huomattavia heikennysesityksiä palkkaan ja työehtoihin. Toimikunnissa myös mietitään, mitkä ovat meidän tärkeimmät tavoitteemme ja keinot niiden saavuttamiseen. Tavoitteidemme saavuttamisessa on kova työ ja siksi neuvottelijamme tarvitsevatkin koko jäsenistön tuen. Omalla työpaikalla voit auttaa esimerkiksi kertomalla liitosta ja meidän tavoitteistamme. Tärkeimpiä asioita on löytää uusia jäseniä. 

 

Mutta ei maailma ihan pelkkää synkkyyttä ole. Isänpäivä on lähellä ja silloin on aktiivienkin syytä viedä ajatukset pois ay-huolista ja perheen pariin. Joulukuussa osaston joulukahville voi poiketa kahvin ohessa juttelemaaan ajankohtaisista asioista, tai sitten ihan muuten vain kahvittelemaan. Tammikuussa on perinteiset uuden vuoden bileet jäsenillemme, joissa on viihteellistä ja rentouttavaa ohjelmaa.


 


 

Puheenjohtajan kynästäLAURI

30.9.2019 pj Lauri Iso-Lähteenmäki

Tervehdys ammattiosastostasi! Eilen huomasin ruskan pihan vaahteroissa ja syksyisen kylmä vesisadekin pääsi yllättämään matkalla toimistolle. Varma syksyn merkki oli myös ammattiosaston jokasyksyiset suunnittelupäivät, jotka pidettiin tällä kertaa mökkifiiliksissä Haverin lomakylässä. Paikalle kokoontuneet osaston aktiivit kävivät läpi kulunutta vuotta ja suunnittelivat vuotta 2020.

Luvassa on ainakin jo perinteiset uudenvuoden bileet, risteily sekä tapaamisia ja koulutuksia luottamushenkilöille. Seuraa kotisivuja ja uutiskirjeitä.

Virallisempana uutisena kerrottakoon, että taannoin koottuihin sopimusalatoimikuntiin osastostamme valittiin Janne Järvensivu (varasto), Tiina Nieminen (kioski) sekä Lauri Iso-Lähteenmäki (Kaupan toimihenkilöt).

 

 


 

TRIANGELI 2019 TURUSSA

Syyskuussa 2019 Kari Peltovirta johtokunnan jäsen

Triangeli on yli kymmenen vuotta kestänyt perinne kolmen suurimman kaupan alan osaston aktiivien tapaamisesta. Osastot ovat PAM Helsingin Kauppatyöntekijät ry os. 001, Pirkanmaan PAM003 ry ja PAM Liikealan Turun seudun osasto ry 069 jokaisen toimiessa vuorollaan isäntänä. Päivän ohjelma on pidetty muilta salassa, mutta aina on yhdessä hetki puhuttu ajankohtaisista työelämäasioista, usein liiton toimihenkilö käynyt kertomassa PAMin kuulumisia ja lähes aina laadittu julkilausuma.


pam003triangeliinTänä vuonna isäntävuorossa oli 069 -- tuttavallisen lyhyesti sanottuna. Lämpimän kesäisenä lauantaiaamuna 31.8. edustava joukko 003:n aktiiveja kokoontui keskustorille odottamaan lähtöä. Edessä matka ”sinne jonnekin” – Suomen Turkuun! Ennakkopeloista huolimatta rajatarkastusta ei ollut, eikä u-käännöstä tehty ”Turku 10”-viitan kohdalla. Tuliaisina veimme aimo annoksen Tampere-logoilla varustettuja tuotteita – kuinkas muutenkaan! Upea settimme aiheutti varmastikin ihastuksen huokauksia isäntäporukassa, mutta hyvin he peittivät. Keskustelimme Postin työehtoshoppailusta ja toimitusjohtajan miljoonapalkkioista voimakkaan harmituksen kuuluessa äänistämme. Missä työntekijän arvostus?? Osa-aikatyö vaivaa edelleen kaupan alaa, ja monet joutuvat turvautumaan sossun luukkuun nousseiden asumiskustannusten johdosta. Äkämystyneinä osallistujat antoivat roheet eväät allekirjottaneelle julkilausuman laatimiseen. Julkilausuma laitettiin näkyviin maanantaina Triangeliosastojen Facebook-sivuille, joista niitä ahkerasti jaettiin.

 

Lounais-Suomen aluepäällikkö Hanna Erkamaa kertoi PAMin ajankohtaisista asioista, kuten valmistautumisesta TES-kierroksiin. Vääntö tulee jälleen olevan lujaa, ja meidän tuleekin valmistautua myös järjestöllisiin toimiin työehtoja puolustamaan ja palkkausta parantamaan. Osastojen jäsenmääriä ja niiden kehitystä tarkasteltiin, ja jälleen voitiin todeta PAM003:n olevan edelleen (maailman) suurin ammattiosasto! JESS!

triangeli

 

Ns kevyen salaattilounaan (vain kolmea ruokaisaa pasta- tai riisipohjaista salaattia…. ) jälkeen siirryimme kauniin kesäisen Aurajoen vartta pitkin Luostarinmäelle. Mäenrinteen kyltit kertoivat, että Turku on ilmaantunut maailmankartalle vaivaiset 3000 vuotta sitten. No, jääkauden maannousemalle eivät edes tamperelaiset voi mitään. Tutustuimme käsityöläismuseoon, jossa näimme entisaikojen asumista ja kädentaitajien työkaluja. Turun palo vuonna 1827 pääsi leviämään laajalle, koska miehet kuulemma olivat Tampereella markkinoilla. Meiänkö syyksi sitte tämäki?? Välitankkauksen kautta siirryimme risteilylautalle. Ahdoimme kupumme täyteen buffet-pöydässä ihastellen saaristonäkymiä. Todellakin, täytyy myöntää, että meillä Tampereella ei ole saaristoa. No ei teitilläkä montaaka tuhattav vuotta vielä. Naantalin vierasvenelaiturissa teimme minuutin pysäyksen. Eivät olleet Jenni ja Sauli laiturilla heiluttamassa. No isäntämme ehkä unohtivat etukäteen ilmoittaa arvovieraistaan. Aurajoen rantaan ankkuroiduimme iltakympin jälkeen. Tunnelma oli lämmin, kuten sääkin. Jotkut jopa halailivat. Kiitimme kokemuksesta, ja helsinkiläiset saivat muistutuksen olla ensivuonna isäntinä. Koti-ikävä (lue: Tampere) houkutti nollakolmoslaiset sukeltamaan yöpimeään. Hyvin pääsimme perille.

 

Näkemiin Helsingissä 2020!

 

Julkilausuma:

DUUNARIN HALPUUTUKSEN AIKA ON OHI

1.9.2019

Posti sitten päätti halpuuttaa työntekijöitänsä siirtämällä heitä matalamman palkkatason työehtosopimuksen piiriin. PAU julisti täysin oikeutetusti lakon lajittelu- ja jakelutoimintoihin. Miljoonapalkkiota pystytään auliisti kyllä maksamaan toimitusjohtajalle, sekä rikkurityövoimalle ylityökorvausta ja kannustuslisää. Annamme täyden tuen taistelullenne ala-arvoista työntekijöiden halpuutusta vastaan!

Työehtosopimusneuvottelukierros on taasen alkamassa. Palkansaajia hiertää edellisen kierroksen työnantajien tiukalla keskinäisellä koordinaatiolla pakotettu palkkamaltti. Maan hallitus pakkolaeilla uhkaamalla pisti työntekijät valitsemaan ruton ja koleran väliltä, ja kikyssä pakkona tulleet talkootunnit tuleekin nyt saada pois. Eläkemaksujen siirto palkansaajille on suora tulonsiirto omistavalle taholle.

Edellisellä valtakunnansovittelijalla oli jo työnantajaliiton työsopimus taskussaan, kun teki palkansaajille huonot sovitteluehdotukset. Hei reilua peliä! Myös nykyinen sovittelija on alkanut etukäteen ohjailemaan palkkakattoa. Osa työnantajista itkee työvoiman huonoa saatavuutta, mutta ilmainen vinkki: olisiko resepti tähän kunnon palkka ja muut työehdot? Hei halpuutus pois!

Yritykset ovat takoneet mahtituloksia ja osinkoja riittää jaettavaksi reilusti omistajille. Palkanmaksuvaraa kyllä on, mutta ei tahtoa arvostaa työntekijää kunnon palkan muodossa. EK tuleekin jo ohjailemaan sopimuskierrosta, vaikka se itse on sulkenut sääntömuutoksellaan pois itsensä neuvotteluosapuolena olemisesta. Ruikutusta mahtuu kyllä maailmaan.

Halpuutuksen aika on ohi. Palkansaajien vuoro on nyt. Aidosti.

Olemme valmiita.

 

PAMin kolme suurinta kaupan alan osastoa Helsingin Kauppatyöntekijät os. 001, Liikealan Turun seudun osasto os. 069 ja Pirkanmaan PAM003 ry:n johtokunnat kokoontuivat perinteiseen vuotuiseen tapaamiseen tällä kertaa Turussa. Osastoissa on jäseninä yhteensä noin 30.000 kaupan alan työntekijää.

Lisätietoja

os. 001 puheenjohtaja Mikael Fogelholm p. 050 5446454

os. 069 puheenjohtaja Hannu Visuri p. 040 5540713

os. 003 puheenjohtaja Lauri Iso-Lähteenmäki p. 044 779 7340

 


 

PUHEENJOHTAJAN KYNÄSTÄ:
Liittokokouksen kuulumiset ja kesäterveiset

LAURI

26.6.2019 Lauri iso-Lähteenmäki, PJ, PAM 003 ry

 

Tätä kirjoittaessani on juhannus juuri saatu maaliin. Voin tässä samalla kuitata monin paikoin jännittävän vaalikevään olevan vihdoin ohi, nyt kun PAMin liittokokouskin on pidetty. Liittokokoukseen oli nyt tullut valituksi ennätyksellisen paljon uusia edustajia, vaikka äänestysprosentti jättikin paljon toivomisen varaa. Uusia, nuoria henkilöitä saatiinkin mukaan liiton hallintoon, niin hallitukseen kun valtuustoonkin. Mukana on myös työelämän koukerot pitkän kokemuksen kautta tuntevia konkareitakin. Jälleen liitollamme on selkeä suunta ja tavoitteet seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Oma osastomme on edustettuna 2 paikalla valtuustossa. Tuttuun tapaan työelämään ja sopimuksiin liittyviä ajatuksia tai aloitteita voi saattaa liittoon heidän kauttaan. Tämä tapahtuu helpoiten ottamalla yhteyttä toimistoomme. Eduskuntavaalissa me duunarit saimme voiton osaltaan ay-liikkeen ja varsinkin sen ruohonjuuritason aktiivien ansiosta. Siis heidän, jotka jaksoivat omalla ajallaan tuoda julki turuilla ja toreilla viestiä, kuinka tärkeää oli saada hallitus vaihtoon ja tavallisten ihmisten elämän kurjistaminen päättymään. Useita aktiiveja löytyy omastakin osastostamme ja heille iso kiitos työstään.

 

Kesätöistä vielä pari sanaa. Muistakaa että kesäduunarilla on aivan samat oikeudet (ja  velvollisuudet) kuin ”oikealla” työntekijällä. Työvuorot pitää löytyä listalta, sairauslomista kuuluu palkka, samoin ilta- ja ylitöistä korvaukset. Myös asianmukainen työtodistus pitää saada viivyttelemättä. Toivoisinkin, että kokeneemmat työntekijät ottaisivat kesätyöntekijät siipiensä suojaan ja auttaisivat nuoria hyvän työelämän alkuun. Muistakaahan myös avata liiton merkitystä uusille työntekijöille.

 

 


 

VARAPUHEENJOHTAJAN KYNÄSTÄ

Kevät 2019 Sanna Sipinen

sannasipinenVuonna 2019 meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin maassamme. Tulossa ovat varmasti puhututtavimmat eduskuntavaalit vuosikausiin ja lisäksi meillä on Pamin sisällä mahdollisuus vaikuttaa liittomme asioihin valitessamme liiton uuden puheenjohtajan sekä liittokokousedustajamme. Elämme siis jännittäviä aikoja ja nyt, jos koskaan kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa. Antakaa siis äänenne kuulua, jakakaa postauksia somessa, puhukaa pamilaisten työkavereidenne kanssa vaaleista ja ennen kaikkea äänestäkää!

 

Itselleni sydäntä lähellä ovat nuorten asiat ja olenkin hieman huolissani nuorten äänestys aktiivisuudesta. Joten nuoret todistakaa, että huoleni on turha. Todistakaa, että haluatte ja vaikutatte, jotta saisimme paremman, tasa-arvoisemman Suomen.
Talvi ja kevät ovat kiireistä aikaa osastomme toimintaryhmille, koska suunnittelemme jo kovaa vauhtia vuoden aikana toteutettavia tapahtumia jäsenillemme. Mikäli juuri sinulla on upea ajatus, kehitysidea, tapahtuma toive tai haluat mukaan toimintaan, niin kerrothan sen meillekin? Haluamme, että toimintamme on jäsentemme näköistä, joten jäseniltä tulevat ideat ovat kultaakin kalliimpia. Ideoita ja viestejä voitte lähettää esimerkiksi osoitteeseen toimisto@pam003.fi.

 

Kirjoittaja on osaston 003:n varapuheenjohtaja, PAMin nuorisovaliokunnan puheenjohtaja ja SAK:n aluetoimikunnan jäsen. Vapaa-aikansa käyttää koiransa kanssa agilitykentillä, kiipeilykeskuksella boulderoiden, kotia sisustaen ja matkustellen. Ay-aktiivi ja intohimoinen oikeuksiemme puolustaja. 

 

Hymyillään, kun tavataan. 

 

 


 

Hanki nyt Valmun liput

PAMin jäsenetuna lippualennus!

Musiikkijuhlien omat sivut löytyvät: https://www.valmu.com/

PAM jäsenetu

 


 

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeemme ovat luettavissa allaolevista linkeistä.

 

 


 

Vapaiden valtakunta

7.12.2018

Sovellus

”Me haluamme vapautta sanelusta, pakkolaeista ja tyhjistä lupauksista. Me haluamme Suomen, jossa jokainen voi elää palkallaan ja voi olla työstään ylpeä, vapaana pelosta, epävarmuudesta ja kiristyksestä, eikä työttömyydestä rangaista”, kuvataan kampanjan videolla Vapaiden valtakuntaa. 
 
 
Nuoret palkansaaja-aktiivit käynnistivät kampanjan, jonka tavoitteena on muuttaa Suomen poliittista suuntaa. Vapaiden valtakunta on kampanja, jonka tarkoituksena on kasvaa kansanliikkeeksi ja aktivoida ihmiset äänestämään eduskuntavaaleissa 2019 omien vapauksiensa puolesta. Kampanja vastaa ammattiliittojen jäsenten ja aktiivien piirissä syntyneeseen haluun muuttaa Suomen suuntaa palkansaajille myönteisemmäksi. Kampanjan alkutapaamisissa on korostettu pyrkimyksiä turvata työntekijöiden vapautta järjestäytyä ja vaikuttaa työlainsäädäntöön sekä puolustaa modernia pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntamallia. Kampanja rakentuu aktiivien työn varaan. Liitot haluavat olla osaltaan mahdollistamassa sen läpiviemistä ja tätä kautta edistämässä jäsentensä yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia. Kampanja tulee näkymään ja kuulumaan työpaikoilla, tapahtumissa ja koulutuksissa. Kampanja on avoin kaikille palkansaajille, luottamushenkilöille ja ammattiosastoille.
 
 
PAM jakaa kampanjan tavoitteet ja kannustaa palvelualojen työntekijöitä antamaan äänestyslupauksen. Lisäksi jokainen pamilainen voi lähteä aktiiviksi, jolloin voi toimia online-aktiivina, osallistua kampanjan tapahtumiin tai ottaa isompaa roolia ja järjestää toimintaa itse. Ammattiliitoista PAMin lisäksi ainakin JHL ja Teollisuusliitto ovat varautuneet tukemaan kampanjaa myös taloudellisesti. Kampanjan tukijoiksi odotetaan myös muita ammattiliittoja.
 
 
Lue lisää kampanjan verkkosivulta.
 

 

PUHEENJOHTAJAN KYNÄSTÄ:LAURI

Liittovaalista ja hiukan muustakin

7.12.2018

Neljä vuotta kuluu pelottavan nopeasti, ja on taas aika valita ihmiset edustamaan omia alueitaan liittovaalissa, ja sitä myöten liiton hallinnossa. On kuitenkin tullut huomattua, että erityistä ruuhkaa liittokokoukseen ei ole. Tätä on minun hiukan vaikea ymmärtää, sillä kokous vie kuitenkin vain pari päivää elämästä ja siihenkin aikaan sisältyy ihan kivat bileet Finlandia-talossa. Tietty, jos on aktiivisuutta hakeutua liiton valtuustoon tms. tehtäviin, niin aikaa saa menemään muutamia päiviä vuodessa, mutta ne ovat kyllä ihan sen arvoisia.

 

Vai onko tänä päivänä niin, että on osallistumista kivampi huudella vaikkapa facebookissa, miten homma ei toimi ja jäsenten rahat käytetään väärin? Nyt kuitenkin olisi oiva tilaisisuus päästä ihan paikanpäälle katsomaan, miten homma käytännössä toimii. Halutessaan voi päästä puhujanpöntöstä kertomaan koko PAMin johdolle ja henkilökunnalle, mitkä ne oman alan ongelmat käytännössä ovat ja vaikkapa ehdottaa keinoja niiden korjaamiseksi. Ja jos ei se puheiden pitäminen ole oman juttu, niin ainakin pääsee mukaan valitsemaan liitolle uutta puheenjohtajaa ja hänelle varajäsentä. Lisäksi tietysti tapaa vanhoja tuttuja ja saa uusia ay-kavereita ympäri maata.

 

Sitten kun asiaa ajattelee hiukan laajemmin, oman osaston kannalta, niin onhan se hiukan noloa jos meillä, Suomen suurimmalla ammattiosastolla on vain alta parikymmentä ehdokasta. Ja vielä nolompaa on, jos ei saada meidän porukalle riittävästi edustajia, sillä kyseessä on suhteellinen vaalitapa. Nyt linkki auki ja ilmoittautumaan, ei siitä mitään kampanjaa tarvitse tehdä. Tällä hetkellä ehdokkaiden määrä on tärkeämpi kuin äänet, joista kuitenkin yksikin voi vaikuttaa. Vaikka vain se itselle annettu. Me Pirkanmaalla olemme perinteisesti olleet aktiivinen ja vaikuttava alue, eikä nytkään hidastella. Ilmoittaudu heti: pam.fi/liittokokous

 

Liittovalintojen varjossa ei sovi unohtaa omia valintoja. Oma osastomme sai hetken aikaa sitten uuden johtokunnan, jonka puheenjohtajana jatkaa allekirjoittanut ja varapuheenjohtajana varsinkin nuorten- ja kansainvälisen toiminnan parissa kunnostautunut Sanna Sipinen. Johtokuntaan jäi vapaaksi vielä jokunen varajäsenen vakanssi, jotka toivottavasti saadaan täytettyä kevätkokouksessa.
Olemme pitkään olleet PAMin osastojen kärjessä aktiivisuuden sekä uudistumisen suhteen ja samaa linjaa tullaan varmasti jatkamaan. Ensi vuoden uutena aluevaltauksena on osastomme yhteistyö SAK:n työttömien ay-jäsenten etujärjestö Tatsin kanssa, joka avaa Avoin työhuone -toimipisteen vuodenvaihteessa Tullintorin kulmille. Tästä lisää myöhemmin.

 

Joulu on monille 003:n jäsenille vuoden kiireisin aika. Huolimatta siitä että monilla työpaikoilla joulumusa soi 24/7, eivät asiakkaat aina ole kovin seesteisellä joulumielellä. Joulun aiheuttamiin työpaineisiin voi saada vertaistukea ja rentoutusta osaston Uudenvuoden bileissä 11.1. Ilmoittauduthan osaston kotisivujen kautta.

Lauri Iso-Lähteenmäki, Pj. PAM003 ry

 


 

Uusi johtokunta kaudelle 2019-2020

24.11.2018

johtokunta

Osaston puheenjohtajana jatkaa Lauri Iso-Lähteenmäki ja uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Sanna Sipinen.

Johtokunnan varsinaisia jäseniä ovat Janne Järvensivu, Annielina Mehtätalo (uusi), Lana Chijanova, Marita Hongisto, Sanna Reinikainen, Olli Saario, Liisa Teeri, Kari Peltovirta, Maija Harjunniemi ja Eija Vesava.

Varajäseniksi valittiin Harri Hurske ja Petteri Kiponoja. Loput kuusi varajäsentä valitaan kevätkokouksessa.

 

Kuva: Kari Peltovirta

 

 


 

PUHEENJOHTAJAN KYNÄSTÄ:LAURI

Lain säätämisestä

6.11.2018

Kirjoitan tätä Kiljavan opistolla, odotellen työoikeuden täydennyskurssin alkua. Kurssin aihe pistää miettimään, miten monimutkainen prosessi lain säätäminen oikeastaan on. Pitää ottaa huomioon kohteleeko laki kaikkia tasa-arvoisesti? Pystyvätkö tuomio-istuimet avaamaan lain perustelut ja tuomitsemaan tasapuolisesti? Ovatko sanktiot suhteessa rikokseen? Vastaako laki kansan oikeustajua? Nähtävästi todellisuudessa ei tarvitse noin vaikeasti ajatella, riittää kun poikien kanssa kabinetissa laittaa homman nippuun. Suomi nousuun riittää perusteluksi mihin tahansa ja on ihan sama, onko laki reilu - pääasia että sen tilaaja on tyytyväinen. Kaiken maailman asiantuntijat ja perustuslait ovat vain jaloissa, ei toimitusjohtaja Sipilä esikuntineen sellaisia tarvitse. Ja olisikin turhan hankalaa selittää miten potkujen antaminen parantaa työllisyyttä, siinäkään tapauksessa, että palkkaisi uuden poispotkaistun tilalle.

 

Onneksi homma ei irtisanomislain kohdalla mennyt ihan noin, vaikka yritys hyvä olikin. On ollut mukava huomata, että vihdoin suuri yleisö on hiukan herännyt siihen, ettei maata voi johtaa ihan miten sattuu.

 

Sillä kun ay-liikkeen asialla, kuten nyt irtisanomislain vastustamisella, on selkeä kansan kannatus tulee myös tuloksia. Tämä nähtiin Pamin hallituksen vierailulla Kesärantaan. Itselle jäi sieltä tunne, että pääministerimme jopa kuunteli kun PAMin hallituksen jäsenet, jotka ovat aitoja duunareita, pääsivät suoraan sanomaan mielipiteitään laista ja sen vaikutuksista.

 

Mutta vaikka tästä Sipilän hallituksen uusimmasta hyökkäyksestä saatiin torjuntavoitto, niin ei pidä liikaa tuudittautua voiton fiilikseen. Oikeistopopulismi on saanut lähes kaikissa medioissa tukevan jalansijan ja useat mediat ovatkin sangen auliisti antaneet palstatilaa väitteille, että ay-liikkeen lainsäädäntöön puuttuminen olisi ulkoparlamentaarista. Mutta länsimaisen demokratian perusteisiin kuuluu, että kansalaisjärjestöt vaikuttavat politiikkaan. Kun demokratiasta puhutaan, niin hyvä huomata että SAK:lla on 2.2 miljoonaa jäsentä, kun neljän ministerin voimin edustavalla Sinisellä tulevaisuudella on 700 jäsentä. Muistetaan myös, että samaan aikaan Suomen Yrittäjät  käytännössä mainostavat osuuttaan esim. irtisanomislain perustelujen kirjoittamisessa, minkä media useimmiten unohtaa mainita. Toivotaan kuitenkin, että laki nyt saataisiin kolmikannassa eteenpäin, ilman uusia yllätyksiä.

 

Tästä huolimatta, hyvää loppusyksyä ja muistakaa ilmoittautua liittokokousvaaliehdokkaaksi!

Lauri Iso-Lähteenmäki, Pj. PAM003

 


 

Työväen lauluilta

17.10.2018

lauluvihko_kansi-1

 


 

tulevaisuuden

Liittokokouksen ehdokasasettelu

3.10.2018

 

Ensi kesän liittokokouksessa PAMiin valitaan uudet päättäjät, jotka linjaavat liiton toimintaa tulevalla nelivuotiskaudella. Lähde mukaan päätöksentekoon ja ilmoittaudu ehdokkaaksi liittokokousvaaleihin!

Ennakkoilmoittautumisaika on 1.10.2018–31.12.2018. Ehdokkaaksi voi ilmoittautua kuka tahansa PAMin jäsenosaston henkilöjäsen, joka on maksanut jäsenmaksunsa vaaleja edeltävän kalenterivuoden loppuun saakka tai on jäsenmaksuista vapautettu. Ehdokkaaksi eivät kuitenkaan voi ilmoittautua vanhuuseläkkeelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet jäsenet, opiskelijajäsenet tai liiton ja osastojen palkkaamat toimihenkilöt.

Lue lisää liittokokouksesta

 


 

LAURIPUHEENJOHTAJAN KYNÄSTÄ:

Hyvin varakkaat ja hyvin tyhmät

2.10.2018

 

Kesä alkaa kääntymään syksyksi, mutta se ei tarkoita, että Suomen duunareilla olisi yhtään viileämmät oltavat. Päinvastoin; maamme hallitus hönkii taas meidän duunarien niskaan helvetin huuruja.

Näitä hallituksen uudistuksia, tällä kertaa pärstäkerroinlakia, puolustavat mediassa kahdenlaiset ihmiset. Hyvin varakkaat ja hyvin tyhmät. On surullista lukea tavallisten työntekijän haastatteluja, missä he tuumivat miten on hyvä, kun laiskemmista työkavereista pääsee eroon. Olisi hyvä muistaa että lähes jokainen Suomalainen pitää itseään myös keskivertoa parempana autoilijana, silti kolari sattuu aina jonkun kohdalle.

Ennen kuin kusee omille kintuilleen on hyvä tiedostaa se ikävä tosiasia, että meille kaikille tulee ikää ja työtahti laskee. Myöskin kannattaa miettiä kuka saa helpoimmin potkut: Maailman Paras Loistoduunari, vai se laiskempi pomon vaimon serkku, tai se uusi nuori ja nätti? 

Lopuksi vielä, nyt on hemmetin huono aika alkaa syyttelemään duunipaikalla kavereita. Oli sitten laiskoja tai ei. Solidaarisuutta nyt tarvitaan hyvät toverit. Suomeksi se tarkoittaa, että ymmärretään missä se vihollinen on ja ollaan yhdessä sitä vastassa. Esimerkiksi; todennäköisesti juuri sinun työpaikallasi ei tehdä ylitöitä, päinvastoin, on liian vähän tunteja ja koko kielto tuntuu typerältä. Pointti ei olekaan siinä ylityössä, vaan siinä että on hengessä mukana koko maan kattavassa toimenpiteessä. Sillä kiellolla on oikeasti vaikutusta kokonaisuuteen. Johan se on otsikoissakin, ylityökielto kaataa Suomen! Ihmettelen tosin miten meillä voi olla työttömyyttä, jos maan talous lepää ylitöiden varassa?

Viva Solidarity! 

Lauri Iso-Lähteenmäki, Pj. PAM003

 


 

#viimeinenniitti

d856a051-6aaa-4d10-a38a-451d3841889d

 

Hallitus valmistelee irtisanomislakia joka helpottaa yksilöperusteista irtisanomissuojaa alle 20 hengen yrityksissä. Muutoksen tavoitteena on tukea työllisyyttä alentamalla työllistämisen kynnystä. Tutkimusten mukaan irtisanomissuoja ei kuitenkaan käytännössä vaikuta työllisyyteen vaan lisää työntekijöiden epävarmuutta ja heikentää hyvinvointia. Hallituksen esitys antaa työnantajalle yksinoikeuden päättää, milloin luottamus työntekijään horjuu. Toisin sanoen, jos työntekijän naama tai mielipiteet eivät miellytä,  voi työnantaja hankkiutua hänestä helposti eroon. Myös PAM aloittaa työtaistelutoimenpiteet ja on muiden liittojen mukana vastustamassa Sipilän hallituksen aikeita. 


Lue lisää aiheesta:

 

 


 

Nuoret esittäytyvät

21.4.2018
Alle 36-vuotiaille osastomme jäsenille löydät omat puuhat nuorten ryhmän järjestämänä.
Kurkkaa kulissien taakse, keitä siellä oikein häärää?

Sovellus

 


 

Vinkki-lehden loppuminen ja Ajassa-sivu

Yksi aikakausi on päättynyt, sillä yhdistys on päättänyt korvata aiemmin julkaistun Vinkki-verkkolehden uusilla kommunikointikeinoilla. Jatkossa löydät viestimme monikanavaisesti, mm. sosiaalisesta mediasta, sähköpostistasi, tekstiviesteistä ja kotisivujen Ajassa-osiosta.  

  • Lähetämme jäsenistöllemme kuukausittain uutiskirjeen sähköpostitse, josta näkyy kunkin kuukauden ajankohtaiset asiat, pidä siis huoli, että yhteystietosi ovat ajan tasalla PAM-liitossa (helpoiten se onnistuu verkkoasioinnin kautta). Voit myös tilata uutiskirjeen suoraan sivuiltamme www.pam003.fi/Uutiskirje.
  • Facebook-ryhmämme on aktiivinen ja sinun kannattaakin klikata itsesi sivun seuraajaksi tykkäämällä siitä. 
  • Mikäli meidän on tiedotettava jäsenillemme nopeasti reagoitavaa tietoa, voimme käyttää myös tekstiviestipalvelua. Tämänkin suhteen pidä huoli, että liitolla on tiedossa oikea numerosi (PAM-liiton verkkoasiointi)

 


 

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeemme ovat luettavissa allaolevista linkeistä.

 

 


 

Tamperelainen haastatteli puheenjohtajaamme tammikuussa 2017​: 

12.1.2017 - 07.00 © TAMPERELAINEN / PETTERI MÄKINEN (juttu ja kuva): 

”Turvamyyjät vähentävät kauppojen turvallisuutta”

1199086

Tampereellakin yleistyneet turvamyyjät ovat keino palkkojen polkemiseen. Turvamyyjien yleistyminen johtaa pikemminkin työturvallisuuden heikkenemiseen. Näin tylyttää Palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto PAM003:n puheenjohtaja Lauri Iso-Lähteenmäki. – Eiköhän tässä ole kyse sopimusshoppailusta. On oma lukunsa, noudatetaanko turvamyyjiin vartijoiden vai myyjien sopimuksia. Turvamyyjistä ei ole neuvoteltu sopimuksia, ja tehtävänimikkeen sisällä olevat vastuut, velvollisuudet, tehtävät ja palkkaus ovat erittäin kiistanalaiset.

Iso-Lähteenmäen mukaan turvamyyjien käyttäminen nimenomaan ilta-, yö- ja viikonloppuvuoroissa tulee kaupoille halvemmaksi, sillä kaupan alan vuorolisät ovat merkittävästi suuremmat kuin vartiointialan työehtosopimuksen. Kaupunkilehti Tamperelainen kirjoitti kaksi viikkoa sitten, että myös tamperelaisiin liikkeisiin on palkattu turvamyyjiä, jotka järjestyksenvalvonnan lisäksi tekevät tavallisia kassatöitä. Kaupoissa turvamyyjien palkkaamista perustellaan myymälävarkauksilla ja häiriötilanteilla sekä henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudella. Jutussa haastateltu turvamyyjiä välittävän KV Turvan toimitusjohtaja Lasse Heikkinen perustelee tarjoavansa kaupoille kustannustehokkuutta, kun sama henkilö voi tehdä kahta työtä. Heikkisen mukaan yksittäiselle myymälälle voi olla iso kulu ottaa ”kaveri vain seisoskelemaan”.

PAM:n hallitukseen kuuluva Iso-Lähteenmäki ihmettelee sitä, että alan yritys aliarvioi omaa työtään. Puheenjohtajan mukaan vartija on liikkeessä nimenomaan vartiomassa ja ennaltaehkäisemässä vaaratilanteita ja varkauksia. – Hän liikkuu siellä missä näkee potentiaalisen tarpeen ja puuttuu asioihin vartijan oikeuksin ja velvollisuuksin. Ei tämä tapahdu kassakoneen takaa tai kesken kuorman purun varaston puolella. Iso-Lähteenmäen mukaan on selvää, ettei kahta työtä voi tehdä täysipainoisesti. – Jättääkö turvamyyjä esimerkiksi kassatyöskentelyn kesken ja loikkaa kassahihnan yli häirikön perään?

Puheenjohtajan mukaan turvamyyjien yleistyminen heikentäisi turvallisuutta työpaikoilla, jos oikeat vartijat jätetään palkkaamatta ja korvataan turvamyyjillä, joiden työpanosta ja huomiota kuluu myös kauppatyöhön. Vapaat aukioloajat lisäävät painetta teettää työtä vähällä väellä. – Kaikkein suurin turvallisuusongelma kaupan alalla ovat vuorot, joissa liikkeissä ollaan ilta- ja yöaikaan yksin. Jos ennen kaupan työntekijä sai avukseen vartijan, niin nyt mennään todennäköisesti tilanteeseen, jossa kaupassa on turvamyyjä yksin.

Lauri Iso-Lähteenmäki Palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto PAM003:n puheenjohtaja ja PAM:n hallituksen jäsen.