Hallinto

Hallinto

Jäsenten ehdoilla

PAM 003 ry:n hallinto perustuu jäsendemokratiaan.

Syyskokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan jäsenistön keskuudesta osastolle puheenjohtajat ja johtokunnan. Syyskokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki jäsenmaksua maksavat osaston jäsenet ja he voivat myös asetua ehdolle johtokuntaan. Osaston kokouksista ilmoitetaan PAM- lehdessä sekä osaston kotisivuilla.

Johtokunta johtaa osastoa osaston sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa. Johtokuntaan kuuluu 21 henkilöä. Jäseniä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä kymmenen varsinaista- ja kahdeksan varajäsentä. Johtokunta kokoontuu kuudesta kahdeksaan kertaa vuodessa.

Johtokunta_1000x230px

 

Johtoryhmä


 

Osan tehtävistä syyskokous ja johtokunta on valtuuttanut puheenjohtajien, sihteerin ja taloudenhoitajan vastuulle. Yhdessä he muodostavat johtoryhmän. Johtoryhmä on työrukkanen, joka valmistelee johtokunnalle esitettävät asiat sekä suunnittelee osaston kansainvälisen toiminnan.

PAM 003 johtoryhmä 2017:

Puheenjohtaja: Lauri Iso-Lähteenmäki
Varapuheenjohtaja: Meerit Heimlander
Järjestösihteeri: Hannele Rouvinen
Taloudenhoitaja: Eira Peltonen

Sekä yksi johtokunnan jäsen vuorollaan kutsuttuna.

Johtokunta 2017-2018


 

Puheenjohtaja: Lauri Iso-Lähteenmäki
Varapuheenjohtaja: Meerit Heimlander 


Varsinaiset jäsenet: 
Harjunniemi Maija
Huovinen Ulla
Järvensivu Janne
Nevala Eija
Peltovirta Kari
Reinikainen Sanna 
Saario Olli
Viljanen Iida
Vuorikivi Petteri

Varajäsenet:
Hongisto Marita
Hurske Harri
Jaakkimainen Lana
Partio Satu
Sipinen Sanna

Teeri Liisa
Vesava Eija