Hallinto

 

Jäsenten ehdoilla

PAM 003 ry:n hallinto perustuu jäsendemokratiaan.

Syyskokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan jäsenistön keskuudesta osastolle puheenjohtajat ja johtokunnan. Syyskokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki jäsenmaksua maksavat osaston jäsenet ja he voivat myös asetua ehdolle johtokuntaan. Osaston kokouksista ilmoitetaan PAM- lehdessä sekä osaston kotisivuilla.

Johtokunta johtaa osastoa osaston sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa. Johtokuntaan kuuluu 21 henkilöä. Jäseniä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä kymmenen varsinaista- ja kahdeksan varajäsentä. Johtokunta kokoontuu kuudesta kahdeksaan kertaa vuodessa.

 

 

Johtoryhmä


 

Osan tehtävistä syyskokous ja johtokunta on valtuuttanut puheenjohtajien, sihteerin ja taloudenhoitajan vastuulle. Yhdessä he muodostavat johtoryhmän. Johtoryhmä on työrukkanen, joka valmistelee johtokunnalle esitettävät asiat sekä suunnittelee osaston kansainvälisen toiminnan.

PAM 003 johtoryhmä 2019-2020:

Puheenjohtaja: Lauri Iso-Lähteenmäki
Varapuheenjohtaja: Sanna Sipinen
Järjestösihteeri: Iida Viljanen
 

Sekä yksi johtokunnan jäsen vuorollaan kutsuttuna.

 

Johtokunta 2019 - 2020


 

Puheenjohtaja: Lauri Iso-Lähteenmäki
Varapuheenjohtaja: Sanna Sipinen


Varsinaiset jäsenet: 


Chijanova Lana
Harjunniemi Maija
Hongisto Marita

Järvensivu Janne
Mehtätalo Annielina

Reinikainen Sanna
Saario Olli
Teeri Liisa
Vesava Eija

 

Varajäsenet:

Hurske Harri 
Isotalo Petteri
Juntunen Johanna Kristiina 
Kannisto-Nevala Anna-Kaisa 
Myller Tanja 
Nieminen Tiina
Viljasalo Hanne