Tulosta

Hallinto

 

Jäsenten ehdoilla

PAM 003 ry:n hallinto perustuu jäsendemokratiaan.

Syyskokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan jäsenistön keskuudesta osastolle puheenjohtajat ja johtokunnan. Syyskokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki jäsenmaksua maksavat osaston jäsenet ja he voivat myös asetua ehdolle johtokuntaan. Osaston kokouksista ilmoitetaan PAM- lehdessä sekä osaston kotisivuilla.

Johtokunta johtaa osastoa osaston sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa. Johtokuntaan kuuluu 21 henkilöä. Jäseniä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä kymmenen varsinaista- ja kahdeksan varajäsentä. Johtokunta kokoontuu kuudesta kahdeksaan kertaa vuodessa.

 

 

Johtoryhmä


 

Osan tehtävistä syyskokous ja johtokunta on valtuuttanut puheenjohtajien ja sihteerin vastuulle. Yhdessä he muodostavat johtoryhmän. Johtoryhmä on työrukkanen, joka valmistelee johtokunnalle esitettävät asiat.

 

PAM 003 johtoryhmä 2021-2023:

Puheenjohtaja: Olli Saario
Varapuheenjohtaja: Kirsi Palander
Järjestösihteeri: Iida Viljanen
 

Sekä kaksi johtokunnan jäsentä vuorollaan kutsuttuna.

Johtokunta 2021 - 2023

 

Puheenjohtaja: Olli Saario
Varapuheenjohtaja: Kirsi Palander


Varsinaiset jäsenet: 


Chijanova Lana

Harmaala Sonja

Iso-Lähteenmäki Lauri

Järvensivu Janne

Nieminen Tiina

Parjanen Johanna

Rantanen Lassi

Sipinen Sanna

Teeri Liisa

Virta Samu

 

Varajäsenet:

Hongisto Marita

Kähkönen Eija

Perälä Venla

Pouru Helena

Reinikainen Sanna

Tokoi Heli